Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky sa zúčastnila Medzinárodného kozmetického veľtrhu INTERBEAUTY 2017.

Študenti stredných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja získali popredné miesta na XIX. ročníku Olympiády ľudských práv.

 Dnes otvorili svoje brány ďalšie tri župné stredné školy. V rámci Dní otvorených dverí stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť deviataci a možno budúci žiaci bližšie oboznámiť nielen s prostredím, ale aj s výsledkami školy či učebnými predmetmi.

Aj v školskom roku 2016/2017 organizovala Obchodná akadémia Dudova 4 krajské kolo žiakov stredných škôl vo futsale /SŠFL/.

Dňa 7. februára 2017 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí v čase od 10.00 h do 17.00 h.

Žiaci 3.A Obchodnej akadémie sa zúčastnili seminára a simulovaného zasadnutia inštitúcií EÚ - ROZHODUJ O EURÓPE

 Študenti Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava prezentovali svoje modely na 20. ročníku ocenení Krištáľové krídlo.

Štátna školská inšpekcia uskutočnila vo februári 2016 testovanie žiakov.

 Dňa 8. 3. 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada „Deň odborných zručností na SOŠ HSaO“