Blindfriendly Piatok 19. 10. 2018 | Meniny má Kristián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Horúce letné mesiace väčšina z nás vníma ako čas dovoleniek, oddychu, zábavy a dobrodružstiev. Mnohí z nás ich trávia pobytom pri vode, na horách, cestovaním po svete, či spoznávaním nových kútov našej domoviny. Leto je synonymom relaxu aj pre klientov DSS a ZPB Merema a toto ostatné prežili aktívnym odpočinkom.

 V dňoch od 9. – 13. septembra 2011 sa koná v Berlíne medzinárodný workshop „Zdravotná výchova športom – v ľahkej reči“, ktorého súčasťou je každoročná, v poradí tridsiataprvá Oslava športu pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva dňa 28. septembra 2011 o 10:00 hod. na odborný seminár s názvom „Tiché volanie o pomoc - problematika násilia páchaného na ženách“.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o finančný príspevok pre rok 2012 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 1. septembra 2011.

 V stredu 8. júna 2011 o 9.00 zahájila riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Ing. Edita Kruzslíková Športové hry 2011.

 Minulý rok Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya prvý krát usporiadal výstavu Geniálny Amedeo. Vzhľadom k úspechu, ktorý táto akcia zožala v radoch priaznivcov tohto zariadenia má výstava tento rok pokračovanie pod názvom Geniálny Amedeo II.

 Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie zorganizoval dňa 30.6.2011 v poradí 6. ročník športovo – zábavných hier. Prítomných z jednotlivých zariadení srdečne privítal riaditeľ DSS Plavecké Podhradie Jozef Sádovský. Športové hry zahájil podpredseda BSK Martin Berta, ktorý prítomným družstvám zaželal príjemné športové zápolenie.

 Už po tretíkrát počas svojej existencie sa na Folklórnom festivale Východná predstavil Folklórny súbor JAVORČEK,

 29.jún bol pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra a ich rodinných príslušníkov výnimočným dňom. Pri príležitosti ukončenia školského roku boli klientom slávnostne odovzdané hodnotenia za ich celoročnú činnosť a aktivitu spolu so sladkou odmenou. Pripravené boli aj jednotlivé športové disciplíny, v ktorých mohli klienti dokázať svoju šikovnosť a v ktorých boli víťazmi všetci.