Blindfriendly Pondelok 27. 1. 2020 | Meniny má Bohuš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Príďte si vychutnať sviatočnú atmosféru na Hrad Červený Kameň. Hradné pivnice sa pre všetkých milovníkov dobrého vína a umenia otvoria 8.mája 2010 o 15:00 a vinári ponúknu mladé vína. Pozývame Vás na nové podujatie, ktoré pripravilo združenie Malokarpatská vínna cesta.

Záhorie región – občianske združenie pre rozvoj cestovného ruchu spustilo 6. januára novú verziu webstránky. „Záhorácka tuačová kancelárija“ (ZTK) je oficiálnym spravodajským médiom „Záhoráckej samostatní, sebjestační republiky“ a ponúka okrem spravodajstva z regiónu Záhorie aj obsiahly kalendár akcii a podujatí.

Počas 4 dní na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2010 usporiadal stánok Bratislavského samosprávneho kraja anketu, do ktorej sa zapojilo 289 návševníkov expozície BSK.

Podujatia organizované v marci 2010 v Pezinku

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR pripravila deťom a športujúcej verejnosti rozšírené možnosti korčuľovania a plávania počas jarných prázdin (od 1.3.2010 do 7.3.2010) v Bratislave.

Mestá Pezinok a Modra pozývajú dňa 12.-13. marca 2010 všetkých plavcov na V. ročník plaveckého maratónu v Pezinku, ktorého súčasťou bude aj 24-hodinová nonstop plavecká štafeta.

Už teraz si môžete prezrieť nový turisticko-informačný portál, ktorý vznikol v súvislosti s projektom cezhraničnej spolupráce s Rakúskom.