Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Na Gymnáziu Ivana Horvátha sa uskutočnilo online vyučovanie v spolupráci s partnerskou školou z Litvy.

 V marci sa uskutočnilo celoslovenské kolo 11. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo.

 Dňa 31. 3. 2017 sa uskutočnila školská akcia na zveľadenie okolia SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.

 V DETVE sa uskutočnili školské majstrovstvá SR stredných škôl vo futsale.

 Gymnázium A. Einsteina, bývalé Gymnázium Makarenkova, si v tomto školskom roku pripomína 60. výročie svojho založenia.

 Cvičná firma Greatment z Obchodnej akadémie sa umiestnila na 3. mieste.

 Majsterkou Slovenska na Majstrovstvách Slovenska v príprave kávy , Barista Junior 2017 sa stala Michaela Nemcová z Hotelovej akadémie, Mikovíniho 1, Bratislava.

 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča organizovala 14. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“.

 Na Gymnáziu Alberta Einsteina sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo, ktorá je zameraná na prednes poézie, prózy a spev.

 SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava sa zúčastnila tretieho ročníka medzinárodnej súťaže mladých kaderníkov v Ústí nad Labem v Česku.