Blindfriendly Piatok 16. 11. 2018 | Meniny má Agnesa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 GENERÁCIA €, súťaž organizovaná Eurosystémom poskytuje už stredoškolákom verný obraz o menovej politike Európskej centrálnej banky a jedinečnú možnosť jej praktickej realizácie. Obchodná akadémia Račianska stála pri zrode tejto súťaže a jej študenti sa zapojili a dosiahli úspechy v každom jej ročníku.

 V rámci 10. ročníka slovensko-rakúskej spolupráce sa študenti štátneho gymnázia Malacky zúčastnili na konferencii v Jazykovom inštitúte Rakúskej armády vo Viedni. Po privítaní náčelníkom inštitútu, plukovníkom generálneho štábu T. Froňkom, študenti prezentovali svoje práce v nemeckom a anglickom jazyku.

 V máji 2016 usporiadala SOŠ na Komenského 27 v Pezinku 11. ročník súťaže v účesovej tvorbe. Zúčastnilo sa jej 6 škôl a 19 súťažiacich z celého Slovenska. Odborná porota v zložení Gitka Pechová (odborná literatúra v oblasti účesovej tvorby, módy a zdravia), Janka Rybárová (oblasť súkromného podnikania v kaderníckych službách) a Janka Markovičová (z firmy Matrix) mala zložitú úlohu. Súťaž bola pomerne vyrovnaná, perfektné témy umožňovali budúcim kaderníčkam a kaderníkom uplatniť zručnosti, fantáziu, znalosť ducha starých čias, súčasnej módy aj „večného“ folklóru.

 Dňa 13.5.2016 sa zúčastnila Stredná odborná škola , Svätoplukova 2 v Bratislave kaderníckej súťaže o „Cenu mesta Pezinok“. Súťaž organizovala SOŠ, Komenského , Pezinok za účasti škôl v rámci Slovenska.

Na krajskej prehliadke prác Stredoškolskej odbornej činnosti získala žiačka Kristína Demovičová 1. miesto a na celoštátnej prehliadke 2. miesto s prácou „Školský poriadok ako výchovný, vzdelávací a motivačný prostriedok stredoškolskej mládeže“ .

 V rámci prednáškového cyklu, ktorý organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s vedcami zo Slovenskej akadémie vied a Slovenskej technickej univerzity, si žiaci viacerých škôl v pôsobnosti BSK vypočuli dňa 17. 5. 2016 prednášku Ing. Viliama Nováka, DrSc., z Ústavu hydrológie SAV na tému „Prečo sa voda na Zemi nikdy neminie“.

Spojená škola Ivanka pri Dunaji pozýva

 10. jubilejný ročník celoslovenskej súťaže vizážistiek bol pre Strednú odbornú školu na Račianskej 105 úspešný, žiačky školy Aneta Lapšanská a Andrea Zbudilová získali 2. a 3. miesto v kategórii make-up Lady Gaga – American horor stories.

Dvaja žiaci SOŠ chemickej – Dominik Juračka a Marián Pevný dosiahli ďalší významný úspech. Na základe ich umiestnenia na 1.mieste v krajskom kole SOČ postúpili do celoštátneho kola, kde získali opäť 1. miesto v kategórii chémia a potravinárstvo.