Blindfriendly Štvrtok 26. 4. 2018 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

V sobotu 4. decembra 2010 v čase od 10:00 – 17:00 hod. si môžete vlastnoručne pripraviť vianočnú ikebanu, upiecť a ozdobiť medovníky, pochutiť si na vianočnom punči, vyrobiť si vianočné ozdoby a mnohé ďalšie drobnosti, ktoré dotvárajú čaro Vianoc...

Oznámenie o zverejnení Návrhu VZN BSK ktorým sa mení VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby.

 V našom zariadení vznikli v rámci projektov dve Snoezelen terapeutické miestnosti - biela a tmavomodrá. Biela Snoezelen miestnosť slúži najmä na relaxačné aktivity, oddych, masáže, ale aj ako bezdpodnetové prostredie v ktorom vyniknú jednotlivé výrazné svetelné a obrazové efekty.

 Vo štvrtok, 11. 11. 2010 sme zariadení zorganizovali pre klientov zariadenia športový deň. Hlavnú náplň športového dňa tvorila hra, ktorú klienti veľmi dobre poznajú – boccia (petangue). A skúsenosti z mnohých turnajov v tomto športe naši kamaráti aj náležite využili.

 Výstava talentovanej maliarky Barbary Tomanovej z DSS Rozsutec bola otvorená vernisážou dňa 26.10.2010 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej.

 Už po 11-ty krát sa v dňoch 11. – 12. novembra 2010 v telocvični Základnej školy v Rusovciach uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2010. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

 V rámci novej Koncepcie sociálnych služieb BSK otvoril DSS a ZPB Rozsutec dňa 25.10.2010 podporované bývanie na Hontianskej 16 v Bratislave. Otvorenia sa zúčastnili podpredsedníčka BSK Gabriella Németh a riaditeľka odboru sociálnych vecí Michaela Šopová.

 Dňa 5. novembra 2010 zorganizoval Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom už 2. ročník regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym postihnutím.

 Každé 2 roky sa v stredočeskej Mladej Boleslave koná prehliadka záujmovo umeleckej činnosti ľudí s mentálnym postihnutím. V dňoch 3. až 5. novembra sa konal už jej 7. ročník.

Dňa 27. októbra 2010 sa divadelná sála Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre zaplnila do posledného miesta a 370 divákov z domovov sociálnych služieb a Pedagogickej a kultúrnej akadémie potleskom privítali hercov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema.