Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 16. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj 28. marca 2019. Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.

 V dňoch 1. – 7. apríla 2019 budú žiaci SPŠD prezentovať výsledky medzinárodného projektu ERASMUS+ v Taliansku.

 BSK organizoval okresné kolo v hádzanej žiakov stredných škôl Bratislava V. na Spojenej škole Svätej Rodiny, Gercenova, Bratislava. Z našej školy sa zúčastnil výber žiačok prvých ročníkov študijného odboru zdravotnícky asistent (Gerhátová Simona, Hlúbiková Veronika, Ružeková Romana, Janáčová Laura, Kolláthová Dorota, Meyerová Viktória a Kmeťová Linda) pod vedením učiteľky TŠV Mgr. Anny Repkovej . Umiestnili sme sa na 3. mieste, čo nás povzbudilo do ďalšieho trénovania hádzanej a k zlepšovaniu individuálnej kondície. Súťažná atmosféra medzi jednotlivými školami nás úplne pohltila a nabila adrenalínom.

Prijatie učiteľov Jazykovej školy u prezidenta https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-ucitelov-ktori-sa-zucastnili-programu-erasmus/... Jazyková škola Palisády tento týždeň hostí 42 účastníkov projektu Erasmus+K2 zo Španielska, Talianska, Litvy a ČR. V utorok 26.3.2019 boli na prijatí u prezidenta SR.

Filip Draškovič, študent Gymnázia, Ul. 1. mája 8, Malacky zvíťazil v celoslovenskom kole Olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa konalo v pondelok 18. marca 2019. Toto víťazstvo nie je prvým Filipovým úspechom. Do celoslovenského kola sa prebojoval víťazstvom v obvodnom a krajskom kole už tretí rok po sebe.

Výberové konania na obsadenie riaditeľov SŠ

V dňoch 24. - 29. marca 2019 sa skupina žiakov s dvoma učiteľkami Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave zúčastní krátkodobého výmenného pobytu vo Viedni.

Pripravujeme medzinárodnú súťaž s názvom Staviame budúcnosť EMI 2019

 Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou MŠVVaŠ SR.