Blindfriendly Pondelok 16. 7. 2018 | Meniny má Drahomír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Úspechy Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

 Z dvoch ponúkaných tém si tretiačky zo študijného odboru škola podnikania SOŠ A a P vybrali tému „Droga dnešnej doby“.

Tento školský rok v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti sa dve žiačky tretieho ročníka usilovali o podporu vízie - v škole spokojného žiaka a v živote úspešného človeka, ktorý z hľadiska cieľa práce SOČ reprezentuje najefektívnejší marketing školy.

 Koncom marca sa stretlo v rámci regionálnych kôl 89 najlepších účtovníkov slovenských stredných škôl.

 40. ročník krajského kola SOČ sa uskutočnil dňa 6. 4. 2018.

Dňa 5. a 6. apríla 2018 sa konala krajská súťaž žiakov.

 na prestížnej floristickej súťaži v Maďarsku.

Debatná súťaž v nemeckom jazyku Jugend debattiert international

 Študentský tím štátneho gymnázia v Malackách zvíťazil v krajskom kole branného súboja, ktorý organizovalo Ministerstvo obrany SR na pôde malackého gymnázia 23. marca 2018. Súťažiacich prišiel podporiť aj minister obrany Peter Gajdoš.