Blindfriendly  17. 2. 2019 | Meniny má Miloslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 9.ročník výstavy umeleckých diel ľudí s mentálnym postihnutím z DSS prof.K.Matulaya Geniálny Amedeo sa niesol v duchu umenia, originality a pozitívnej nálady zo stretnutia. Atmosféru dotvárali samotné priestory výstavy – kaviareň Kafé Scherz, kde si obrazy môžete pozrieť až do konca júla 2018.

08.06.2018 – Výlet do Karpát na Červený kríž ( 8.45 – 15.00) Výlet v spolupráci s dobrovoľníkmi z Hewlett Packard a Nadáciou Pontis, doprava bezbarierovými autobusmi, vhodný aj pre vozíčkárov. Opekačka. 15.06.2018 – Dobrovoľnícky deň s DELOITTE ( 8.00 -15.00) Dobrovoľnícke práce v areáli zariadenia DSS a ZPS Rača (pomoc pri údržbe záhrady a areálu, opekačka a hry s klientami v poobedňajších hodinách) 17.06.2018 – Divadlo TANDEM ( 15.00 -17.00) Divadelné predstavenie v spoločenskej sále DSS a ZPS Rača určené pre klientov, príbuzných a komunitu v Rači. 28.06.2018 – Deň otvorených dverí - záhrada DSS a ZPS Rača ( 14.00 -20.00 ) 1. ročník Dňa otvorených dverí v našom zariadení určený pre klientov, rodinných príslušníkov, komunitu v Rači a širokú verejnosť spojený s kultúrnym programom.

Sú hranice na pracovisku naozaj potrebné? Vieme, aké hranice chceme? Je dobrá spolupráca na pracovisku dôležitá? Odpovede na tieto otázky sme dostali na interaktívnom workshope „Hranice a spolupráca na pracovisku“, ktorý viedol v DSS Rozsutec skúsený lektor Mgr. Vladimír Hambálek. Workshopu sa zúčastnili pracovníci DSS Rozsutec a pracovníčka DSS Javorinská.

 V CC Centre na Jiráskovej sa od 12. do 27. apríla 2018 dejú „Premeny.“ Očami našich klientov ich približujú výtvarné práce tematicky zamerané na zmeny okolo nás prostredníctvom ich rôzneho pohľadu na jav, situáciu či predmet. Vnímanie prirodzených zmeny v živote sú zrkadlom ich prostej a priamej komunikácie.

 2. apríl je tým dňom, kedy svet viac počúva o autizme, budovy sa vysvietia na modro, porozpráva sa o tom, čo je pre tieto deti typické a aký je život s dieťaťom s autizmom....v podstate sa informuje verejnosť o tom, že aj títo ľudia sú medzi nami...často to takto končí...málokto si vie predstaviť aké to naozaj je a aké starosti s touto diagnózou prichádzajú....my to ale vieme a tento rok sme to tiež vymysleli na modro....teda...pridali sme sa na modro.... Ale zobrali sme to z inej strany....z tej pozitívnej a zábavnej a veselej...a venovali sme to našim deťom...a ich rovesníkom...a ich rodičom...

 Dňa 10. apríla 2018 sme v dopoludňajších hodinách v našom DSS Hrnčiarska Pezinok zorganizovali brigádu.

 Divadelný súbor Agapé pri Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre získal prvé miesto v zlatom pásme na 21. ročníku krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutočnila 14. – 16. marca 2018 v Dome kultúry v Senci.

 Veľká noc sa blíži a klienti z domova sociálnych služieb zažili 23. marca 2018 peknú veľkonočnú atmosféru.