Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Dňa 3. júla 2018 sa v DSS Plavecké Podhradie konali Športovo – zábavné hry, na ktorých sa zúčastnilo 11 zariadení z bratislavského, nitrianskeho a trnavského samosprávneho kraja.

 V júni naše zariadenie odštartovalo maratón aktivít. Na začiatok to bol dobrovoľnícky deň, podporený nadáciou PONTIS. Spoločne s dobrovoľníkmi zo Slovnaftu, IBM a firmy Henkel sme navštívili rodinnú farmu Pod Gaštankou v Modre.

 V piatok 8. júna 2018 sme vďaka finančnému príspevku od Nadácie Pontis a akcii Dnes mám rande s naším mestom mohli realizovať náš projekt opekačka na Dúbravskej Hlavici.

 Ani tento rok nechýbala HESTIA na Dni krivých zrkadiel v Bratislave.

 Detašované pracovisko DSS HESTIA sa v piatok 8.6.2018 zapojilo do projektu „Naše mesto“, ktorý organizuje nadácia Pontis.

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 38. vzdelávací seminár určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: Práca s komunitou

 Dňa 8. júna sme privítali v našom DSS a ZPS pomoc dobrovoľníkov z firmy Lyreco. Podujatie „ Naše mesto 2018 “ zorganizovala Nadácia Pontis.

Už po desiaty rok sme sa opäť zišli na našom podujatí pri príležitosti Dňa otvorených dverí v DSS Báhoň. Privítali sme medzi nami cca šesťsto účastníkov. S mnohými sme sa stretli už viackrát, niektorí nás navštívili prvý krát a boli milo prekvapení.

Turnaj v šípkach