Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

V dňoch 11. a 12. decembra 2012 vo Viedni zasadol v poradí pätnásty Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Z 18 predložených projektových žiadostí bolo schválených 10.

Bratislavský samosprávny kraj ako obstarávateľ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja zaslal na Krajský úrad životného prostredia Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Toto oznámenie je vypracované v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov. Kontaktná osoba: Ing. Martin Bezek, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. email: martin.bezek@region-bsk.sk

 Bratislavský kraj sa v súčasnosti aktívne zapája do príprav nového programového obdobia Európskej únie pre roky 2014 – 2020.

Najbližší Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007-2013 s výberom projektov sa uskutočnil v dňoch 11. a 12. decembra 2012.

 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo sa informovali o priebehu čerpania, vzájomnej spolupráci a o problémoch pri čerpaní eurofondov z operačného programu Bratislavský kra

 Naďalej je otvorená výzva na predkladanie projektových žiadosti v rámci Programu cezhranične spolupráce SK-AT 2007-2013, ktorá potrvá až do 27.3.2012.

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár ohľadne investičných možností vo Vojvodine v Srbsku, ktorý sa bude konať dňa 23. februára 2012 na pôde Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava, so začiatkom o 9,00 hod.

 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovali v rámci projektu RECOM SK-AT informačný seminár, ktorého sa zúčastnilo približne 70 účastníkov z Bratislavského a Trnavského kraja.

 Desiatka žiakov zo stredných odborných škôl (SOŠ) a gymnázií v pôsobnosti Bratislavského kraja získalo ocenenie od župana Pavla Freša za aktívnu účasť a najlepšie dosiahnuté výsledky v školskom projekte alternatívnej dopravy.