Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí spolu s detašovaným pracoviskom v Bruseli plní úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov,
   

Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti


 

 

Výbor regiónov prijal na svojom zasadnutí dňa 16. júna 2009 Bielu knihu o viacúrovňovom riadení. Táto iniciatíva vychádza z politického záväzku uvedeného v Berlínskom vyhlásení a navrhuje politický projekt „Budovanie Európy v partnerstve“.

V dňoch od 21. do 22. septembra t. r. sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční Európska konferencia obnovy vidieka 2009. Usporiadateľom je Európska ARGE pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni v spolupráci s Dolným Rakúskom, Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR Bratislava. Odborne a organizačne podujatie podporili AINova a Slovenská agentúra životného prostredia.

V dňoch od 21. do 22. septembra t. r. sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční Európska konferencia obnovy vidieka 2009. Usporiadateľom je Európska ARGE pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni, spolupracovali Dolné Rakúsko, Bratislavský a Trenčiansky samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. Odborne a organizačne podujatie podporili AINOVA a Slovenská agentúra životného prostredia.

Ide o nový internetový portál pre učiteľov, kde sú zverejnené a voľne stiahnuteľné učebné materiály o Európe. Učitelia môžu tieto informácie použiť ako učebné podklady na hodinách a pri témach ako životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, jazyky v Európe.

Stanovisko Výboru regiónov z 80. plenárneho zasadnutia 17.- 18. júna 2009 k materiálu „Stratégia rozširovania a hlavné výzvy na roky 2008-2009: kandidátske krajiny“.

Cieľom iniciatívy, ktorú dnes uviedla do života európska komisárka zodpovedná za oblasť zdravia Androulla Vassiliouová, je aktívnejšie zapojiť mladých ľudí do tvorby politík EÚ v oblasti zdravia. Iniciatíva sa začne konferenciou o zdraví mládeže, ktorá sa bude konať 9. a 10. júla 2009 v Bruseli.

Európska komisia dnes zverejnila Zelenú knihu nazvanú „Podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí“, ktorej cieľom je otvoriť diskusiu o tom, ako pomôcť mladým ľuďom v Európe čo najlepšie využiť možnosti rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti pobytom v zahraničí.

Pôvodný termín semináru, ktorý bol stanovený na 17. júla t.r., presunuli organizátori (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Puskás Tivadar Közalapítvány a RPIC Komárno) na september.

Ekotopfilm, medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, sa v tomto roku uskutoční už po 36-krát. BSK spolupracuje na tomto projekte takmer od začiatku vzniku samosprávnych krajov. Aj tento rok na ňom predseda BSK Vladimír Bajan ako člen Čestného prezídia medzinárodného festivalu odovzdá jednému z víťazov Cenu predsedu BSK.

Ochrana prírody a šetrný prístup k prírodnému bohatstvu pomáhajú k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch. Zhodli sa na tom zástupcovia regiónov krajín V4 na VI. fóre, ktoré sa uskutočnilo 18. júna t.r. v maďarskom mestečku Bükfürdő.