Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča vás pozýva na celoštátnu súťaž v darčekovom balení "TVORÍME PRE RADOSŤ INÝCH"

 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky , Svätoplukova 2 v Bratislave, zúčastnila súťaže "Rozprávková múza".

 Dňa 14. februára 2017 sa konal na Strednej zdravotníckej škole, Strečnianska 20, Bratislava Deň otvorených dverí spojený s Dňom zdravia a sprievodnou aktivitou - Valentínska kvapka krvi, ktorú škola organizovala v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Bratislave.

 Dňa 8. 3. 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada „Deň odborných zručností na SOŠ HSaO“

 Žiaci SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava sa zúčastnili súťaže XVIII Malopolski Konkurs Szkól Gastronomicznych" v Krakove.

 Študenti Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava dokázali, že majú srdcia na pravom mieste a nie je im ľahostajný život seniorov.

 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, Bratislava usporiadala 16. februára 2017 v spolupráci so Školou baristu 10. ročník celoslovenskej súťaže v príprave espressa a kávových nápojov COFFEE CUP 2017.

 Spojená škola, Tokajícka 24 je zapojená do medzinárodného projektu "Zdravé mysle pre šťastné životy".

V dňoch 20. – 24. marca 2017 sa bude v Toronte v Kanade konať celosvetová Microsoft konferencia s názvom Education Exchange, na ktorej bude reprezentovať Slovensko, ako aj Bratislavský samosprávny kraj učiteľka Kornélia Lohyňová z Hotelovej akadémie, Mikovíniho 1, Bratislava.

 Žiaci z Gymnázia Ladislava Novomeského na Bratislavskom bále v Redute.