Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha sa uskutoční v utorok 17. januára 2017 od 11.00 hod v budove školy.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Račianska 105, 831 02 Bratislava Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb Račianska ul. č. 105 831 02 BRATISLAVA www.sosracianska105.edupage.org riaditel@sos-racianska.sk sekretariat@sos-racianska.sk 02/44258040 Škola s najdlhšou tradíciou vo výchove a vzdelávaní v oblasti služieb na Slovensku, zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“

V pondelok 30. januára 2017 od 8.00 – 13.00 h ste v našej škole srdečne vítaní.

 Zdravie je základnou podmienkou pre plnohodnotný, produktívny život a kategóriou určujúcou kvalitu života človeka. Okrem toho dobré zdravie a školská úspešnosť sa vzájomne významne podmieňujú – zdravé dieťa má lepšie predpoklady byť dobrým žiakom a dobrý žiak má viac predpokladov byť zdravým a úspešným dospelým členom spoločnosti.

 V súťaži organizovanou UNESCOM na tému „CITIES & WATER“ získali študenti Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva prvé miesto v kategórii fotografia. Víťazné diela boli zaslané do Paríža a prezentované na výstave „Water, a natural heritage of Slovakia“ organizovanej Ministerstvom životného prostredia SR v spolupráci s medzinárodným hydrologickým programom UNESCO pri príležitosti slovenského predsedníctva v rade EÚ.

 Vo štvrtok 15. 12. 2016 zavítali na besedu na Športové gymnázium jeho bývalí žiaci, účastníci Olympijských hier v Rio de Janeiro 2016.

 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexey Leonidovič Fedotov navštívil dňa 20. decembra 2016 Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave.

OA Nevädzová je už druhý rok cvičnou školou pre Katedru pedagogiky NHF EU a o tom, že sa jej aj v tejto oblasti darí, svedčí morálne ocenenie, ktoré prijala od vedúceho Katedry pedagogiky.

 V rámci systematického preventívneho protidrogového programu a programu proti kriminalite sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča organizuje už 22.ročník "Deň drogovej prevencie".

 Seminár pre výchovných poradcov základných škôl sa konal 13.12.2016.