Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Bratislavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Vás 19. októbra 2011 pozývajú na 3. ročník Regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti pre ľudí s mentálnym znevýhodnením.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vyhlasuje v poradí už štvrtý ročník internetovej fotografickej súťaže pod názvom Bariéry 2011. Súťaž sa v tomto roku nesie v duchu “Starosti a radosti každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím” a bude prebiehať od 20. septembra do 25. novembra 2011 na stránke www.nrozp-bariery.sk.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vyhlasuje v poradí už štvrtý ročník internetovej fotografickej súťaže pod názvom Bariéry 2011. Súťaž sa v tomto roku nesie v duchu “Starosti a radosti každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím” a bude prebiehať od 20. septembra do 25. novembra 2011 na stránke www.nrozp-bariery.sk.

 Mimovládna organizácia Národný inštitút rozvoja práce a sociálnej kumunikácie so sídlom na Belopotockého 6 v Bratislave navštívila DSS a ZPS Rača pri vinohradoch 267 so skupinou študentiek z Dolného Rakúska.

 Pod týmto názvom sa uskutočnila výstava fotografií Folklórneho súboru Javorček, spojená s integrovanými vystúpeniami s Folklórnym súborom Lipa z Bratislavy.

 Horúce letné mesiace väčšina z nás vníma ako čas dovoleniek, oddychu, zábavy a dobrodružstiev. Mnohí z nás ich trávia pobytom pri vode, na horách, cestovaním po svete, či spoznávaním nových kútov našej domoviny. Leto je synonymom relaxu aj pre klientov DSS a ZPB Merema a toto ostatné prežili aktívnym odpočinkom.

 V dňoch od 9. – 13. septembra 2011 sa koná v Berlíne medzinárodný workshop „Zdravotná výchova športom – v ľahkej reči“, ktorého súčasťou je každoročná, v poradí tridsiataprvá Oslava športu pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva dňa 28. septembra 2011 o 10:00 hod. na odborný seminár s názvom „Tiché volanie o pomoc - problematika násilia páchaného na ženách“.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o finančný príspevok pre rok 2012 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 1. septembra 2011.