Blindfriendly  17. 2. 2019 | Meniny má Miloslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

DSS a ZPB Merema usporiadal dňa 23. júna 2011 v prekrásnom areáli Penziónu Harmónia 2. ročník petangového turnaja za účasti 17- tich zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 27. 06. 2011 o 9:00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

V tomto roku sa v Domove sociálnych služieb na Sibírskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, okrem iných projektov, podarilo zrealizovať aj projekt „Vytvorenie priestorov na pracovnú terapiu“ pre klientov zariadenia.

Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, sa zúčastnili Medzinárodného petangového turnaja v Bulharskom Nessebare.

V čase písania týchto riadkov v nás ešte doznieva radosť a nadšenie zo súťaže obyvateľov z 10 domovov sociálnych služieb v lone zelenej prírody na Partizánskej lúke, ktorí si dňa 14. júna 2011 zmerali svoje sily a zručnosti v prvej pomoci, v orientácii v teréne s buzolou, na lesnom náučnom chodníku, v hode granátom a nácviku hasenia ohňa.

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, od 20. do 22. mája 2011 prezentoval zručnosť svojich klientov na 3. ročníku medzinárodného stretnutia ľudových remeselníkov „Tradičné umelecké remeslá“ na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.

 Srdečne Vás pozývame na 27. ročník podujatia ŠPORTOVÉ HRY 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. a 9. júna 2011 na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Dúbravke.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ Vás pozýva 30. mája 2011 o 9:00 hod. na 2. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva na 1. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 27. 04. 2011 o 9:00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

 Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. Jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu a aj vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého aj jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom.