Blindfriendly Sobota 20. 1. 2018 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Žiaci Strednej odbornej školy zo Svätoplukovej 2, v Bratislave sa dňa 17.4.2015 zúčastnili 10.ročníka medzinárodnej kaderníckej súťaže „Cena mesta Pezinok“. Naši žiaci získali 6 ocenení na popredných miestach v nasledujúcich súťažných kategóriách:

 Ďalší úspech kaderníkov SOŠ, Račianska 105, Bratislava Dňa 17. 04. 2015 sa škola zúčastnila 10. ročníka medzinárodnej kaderníckej súťaže CENA MESTA PEZINOK.

7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – World Health Organization). Tento deň sa od roku 1950 oslavuje ako Svetový deň zdravia. Naša škola si pripomenula tento deň zaujímavou aktivitou. Žiaci 2.A triedy spolu s p. prof. Kováčovou pripravili Deň zdravia, ktorý bol aj vyvrcholením projektu eTwinning s názvom Povedz nie obezite! Akcia bola určená prvákom a druhákom počas praktickej maturitnej skúšky vo štvrtok 9.4.2015. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina absolvovala tri rôzne aktivity:

 Gymnázium Ul. 1. mája 8, Malacky získalo ocenenie BrilianTT 2015. Ocenenie udeľuje Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou ocenenia je i finančný grant pre víťazné školy.

 Jarné obdobie sa už tradične nesie v znamení rôznych súťaží, kde sa žiaci zo Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2 v Bratislave môžu prezentovať a ukázať svoje zručnosti.

 V utorok, 14.4.2015 navštívila švajčiarska delegácia na čele s JE veľvyslancom A. Wittwerom v sprievode zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, SOŠ chemickú, Vlčie hrdlo Bratislava.

V dňoch 31. marca a 1. apríla 2015 sa uskutočnil 7. ročník obľúbenej športovej akcie 24-hodín vo volejbale. Zúčastnilo sa na nej 170 športovcov. Hrať sa začalo v utorok o 10.00 h a posledný zápas sa skončil v stredu presne o 10.00 h.

Kedy? 15.4. a 16.4. 2015 Kde? Priestory praktického vyučovania SOŠ Ivanská cesta 21 v Bratislave Kto? 6 trojčlenných družstiev Prečo? Kooperácia troch učebných odborov – murár, inštalatér, elektromechanik