Blindfriendly Štvrtok 15. 11. 2018 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 7. apríl sa od roku 1948 oslavuje ako Svetový deň zdravia na počesť vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Tohtoročnou témou je „ Porazme cukrovku,“ pretože cukrovka sa považuje za jednu z epidémii 21. storočia.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava bola hosťujúcou školou medzinárodnej výmeny študentov v rámci projektu „CAREER PLANNING for TEENAGERS”

 Dňa 20.apríla 2016 sa žiaci tretieho ročníka Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave v zložení Nemčovič, Palkovičová Latariya pod vedením p. Chrenovej zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan.

 Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, bola zaradená do projektu „Škola tretieho tisícročia - Vzdelávame pre budúcnosť“. Ako jedna z troch vybraných škôl v rámci Slovenska získala pre ukážkovú tabletovú triedu 22 tabletov.

 Na Obchodnej akadémii, Nevädzová 3 sa 21.4.2016 koná už 3.ročník Veľtrhu cvičných firiem, ktorým si žiaci preveria svoje obchodné a podnikateľské schopnosti, ktoré nadobudli v rámci predmetu Podnikateľské zručnosti.

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre sa každoročne zúčastňuje v odborných súťažiach SOČ. Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov.

 V krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala v dňoch 7. – 8. 4. 2016 sa žiaci z Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave umiestnili v odbore Ekonomika a riadenie s prácou „Plytvanie potravinami“ na 1. mieste a s prácou „Spôsoby pomoci znevýhodneným osobám uplatniť sa na trhu práce“ na krásnom 2. mieste.

 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským spolu s piatimi ďalšími krajinami sa stala hlavným účastníkom medzinárodného vzdelávacieho projektu s názvom EUROPE IN LOVE.