Blindfriendly Sobota 19. 1. 2019 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Herci-klienti z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa zúčastnili Krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti - Stretnutie s malou Táliou.

 Pozývame Vás na vernisáž výstavy výtvarných diel klientov Domova sociálnych služieb na Sibírskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja - "Reč srdca III.".

 Fašiangy, ako za mladých čias, oslávili aj seniori v Rači. Naoko nepatrné prípravy škrabošiek a masiek však naplno zažiarilii v úvodnom tóne fanfár. Na tanečný parket vtancovala celá plejáda známych postavičiek, pod vedením riaditeľky PhDr. Márie Kondelovej „premenenej“ na šarmantnú kňažnú, ktorá bola na plese zároveň príjemnou hostiteľkou.

Srdečne Vás pozývame na výstavu obrazov „Geniálny Amadeo“ v budove vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o. na Lamačskej ceste 45, ktorá potrvá do 31. marca 2011.

Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb v SR a Bratislavský samosprávny kraj Vás pozývajú na odborný seminár "Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb v SR", ktorý sa bude konať 2.-3. marca 2011 v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja.

 Už minulý rok po „Spoločnom plese 2010“ bolo avizované, že sa stretneme o rok a tak sa aj stalo. Začiatkom januára 2011 zasadol organizačný tím, ktorý začal prípravy na tohtoročný ples.

Príďte nahliadnuť do sveta umelcov zdravotne a sociálne znevýhodnených klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema. Pri šálke výbornej kávy, čaju alebo čokolády sa môžete pokochať pohľadom na nevšedné obrazy, ktoré sú nainštalované v priestoroch chráneného pracoviska Musique club galérie na Štúrovej ulici č. 61 v Modre.

 Počas jej existencie školu vyštudovalo 3200 absolventov. . Z toho v bakalárskom stupni v dennej forme 137 študentov, v externej 523, v magisterskom stupni v dennej forme 741, v externej forme 1866.

 V dňoch 29. novembra až 3. decembra 2010 sa konali v ruskom Sant –Peterburgu Európske Špeciálne hry v krasokorčuľovaní. Slovensko reprezentovali dvaja klienti z Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya – Helena Strnadelová a Tibor Kurucz.

 Počas druhej adventnej soboty – 4. decembra 2010 sa konali v Dúbravke v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Tvorivé dielne. Počasie v tento deň bolo ukážkovo vianočné – chladné a slnečné!