Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Výstava talentovanej maliarky Barbary Tomanovej z DSS Rozsutec bola otvorená vernisážou dňa 26.10.2010 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej.

 Už po 11-ty krát sa v dňoch 11. – 12. novembra 2010 v telocvični Základnej školy v Rusovciach uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2010. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

 V rámci novej Koncepcie sociálnych služieb BSK otvoril DSS a ZPB Rozsutec dňa 25.10.2010 podporované bývanie na Hontianskej 16 v Bratislave. Otvorenia sa zúčastnili podpredsedníčka BSK Gabriella Németh a riaditeľka odboru sociálnych vecí Michaela Šopová.

 Dňa 5. novembra 2010 zorganizoval Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom už 2. ročník regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym postihnutím.

 Každé 2 roky sa v stredočeskej Mladej Boleslave koná prehliadka záujmovo umeleckej činnosti ľudí s mentálnym postihnutím. V dňoch 3. až 5. novembra sa konal už jej 7. ročník.

Dňa 27. októbra 2010 sa divadelná sála Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre zaplnila do posledného miesta a 370 divákov z domovov sociálnych služieb a Pedagogickej a kultúrnej akadémie potleskom privítali hercov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v zmysle ustanovení § 5 VZN BSK zo dňa 17.6.2010 – „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja“  ponúka majetok (podrobne špecifikovaný v prílohe), ktorý  považuje za prebytočný a neupotrebiteľný.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v období november 2008 – október 2010 realizovala vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia projekt ,,Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech klienta“.

V tomto jesennom období získali klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici hneď dve ocenenia za keramické diela. Prvé na Výtvarnom salóne ZPMP 2010 za dielo „Hniezdo“ a druhé na Radničkiných trhoch 2010 v kategórii „najlepšie umelecké dielo“ za kolekciu klaunov Zdenky Gomolovej.

 V zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK už dlhšiu dobu využívajú canisterapiu. Je to terapia pomocou využitia spolupráce psov.