Blindfriendly Pondelok 18. 3. 2019 | Meniny má Eduard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Srdečne Vás pozývame na 27. ročník podujatia ŠPORTOVÉ HRY 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. a 9. júna 2011 na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Dúbravke.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ Vás pozýva 30. mája 2011 o 9:00 hod. na 2. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva na 1. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 27. 04. 2011 o 9:00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

 Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. Jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu a aj vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého aj jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom.

Herci-klienti z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa zúčastnili Krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti - Stretnutie s malou Táliou.

 Pozývame Vás na vernisáž výstavy výtvarných diel klientov Domova sociálnych služieb na Sibírskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja - "Reč srdca III.".

 Fašiangy, ako za mladých čias, oslávili aj seniori v Rači. Naoko nepatrné prípravy škrabošiek a masiek však naplno zažiarilii v úvodnom tóne fanfár. Na tanečný parket vtancovala celá plejáda známych postavičiek, pod vedením riaditeľky PhDr. Márie Kondelovej „premenenej“ na šarmantnú kňažnú, ktorá bola na plese zároveň príjemnou hostiteľkou.

Srdečne Vás pozývame na výstavu obrazov „Geniálny Amadeo“ v budove vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o. na Lamačskej ceste 45, ktorá potrvá do 31. marca 2011.

Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb v SR a Bratislavský samosprávny kraj Vás pozývajú na odborný seminár "Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb v SR", ktorý sa bude konať 2.-3. marca 2011 v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja.

 Už minulý rok po „Spoločnom plese 2010“ bolo avizované, že sa stretneme o rok a tak sa aj stalo. Začiatkom januára 2011 zasadol organizačný tím, ktorý začal prípravy na tohtoročný ples.