Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

V čase písania týchto riadkov v nás ešte doznieva radosť a nadšenie zo súťaže obyvateľov z 10 domovov sociálnych služieb v lone zelenej prírody na Partizánskej lúke, ktorí si dňa 14. júna 2011 zmerali svoje sily a zručnosti v prvej pomoci, v orientácii v teréne s buzolou, na lesnom náučnom chodníku, v hode granátom a nácviku hasenia ohňa.

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, od 20. do 22. mája 2011 prezentoval zručnosť svojich klientov na 3. ročníku medzinárodného stretnutia ľudových remeselníkov „Tradičné umelecké remeslá“ na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.

 Srdečne Vás pozývame na 27. ročník podujatia ŠPORTOVÉ HRY 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. a 9. júna 2011 na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Dúbravke.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ Vás pozýva 30. mája 2011 o 9:00 hod. na 2. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva na 1. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 27. 04. 2011 o 9:00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

 Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. Jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu a aj vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého aj jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom.

Herci-klienti z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa zúčastnili Krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti - Stretnutie s malou Táliou.

 Pozývame Vás na vernisáž výstavy výtvarných diel klientov Domova sociálnych služieb na Sibírskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja - "Reč srdca III.".

 Fašiangy, ako za mladých čias, oslávili aj seniori v Rači. Naoko nepatrné prípravy škrabošiek a masiek však naplno zažiarilii v úvodnom tóne fanfár. Na tanečný parket vtancovala celá plejáda známych postavičiek, pod vedením riaditeľky PhDr. Márie Kondelovej „premenenej“ na šarmantnú kňažnú, ktorá bola na plese zároveň príjemnou hostiteľkou.

Srdečne Vás pozývame na výstavu obrazov „Geniálny Amadeo“ v budove vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o. na Lamačskej ceste 45, ktorá potrvá do 31. marca 2011.