Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 „Anjeličku, môj strážničku...“ Pod týmto názvom zorganizovala Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrovanú výstavu výtvarných prác a keramiky v rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény z roku 1662 v Rusovciach pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.

 „Čarovná záhrada“, tak sa nazýva projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava (ďalej len DSS), ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, kvalitné podmienky na vykonávanie pracovnej terapie.

Klienti DSS a zariadenia podporovaného bývania Merema Vás pozývajú na svoje divadelné vystúpenie Štyri ročné obdobia – STROM, ktoré pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka predvedú širokej verejnosti 27. októbra 2010 o 10 a 18 hodine v KD Ľ. Štúra v Modre.

 Tento rok klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici v Bratislave absolvovali viaceré rekreačné pobyty.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave organizuje dňa 5. novembra 2010 za finančnej podpory Občianskeho združenia Domov pre naše deti 2. ročník „Regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym postihnutím“ v areáli bazéna Lafranconi FTVŠ UK Bratislava.

 Mladí umelci z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, vystavujú od 1. októbra 2010 svoje obrazy v kaviarničke Musique Club Galerie v Modre.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya ponúka na bezodplatný prevod logopedické zrkadlo.

 V dňoch 24. – 25. septembra 2010 sa v Nových Zámkoch konal XVI. ročník Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov, ktorého cieľom bolo prostredníctvom spoznávania menšinových a regionálnych kultúr upriamiť pozornosť smerom k multikultúre.

 Letné mesiace sú pre klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema naplnené rôznymi športovými a kultúrno - spoločenskými aktivitami, nakoľko nie každý z nich má to šťastie a môže stráviť letné dni so svojou rodinou, či príbuznými.

Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava