Blindfriendly Piatok 19. 10. 2018 | Meniny má Kristián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Dňa 5. novembra 2010 zorganizoval Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom už 2. ročník regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym postihnutím.

 Každé 2 roky sa v stredočeskej Mladej Boleslave koná prehliadka záujmovo umeleckej činnosti ľudí s mentálnym postihnutím. V dňoch 3. až 5. novembra sa konal už jej 7. ročník.

Dňa 27. októbra 2010 sa divadelná sála Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre zaplnila do posledného miesta a 370 divákov z domovov sociálnych služieb a Pedagogickej a kultúrnej akadémie potleskom privítali hercov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v zmysle ustanovení § 5 VZN BSK zo dňa 17.6.2010 – „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja“  ponúka majetok (podrobne špecifikovaný v prílohe), ktorý  považuje za prebytočný a neupotrebiteľný.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v období november 2008 – október 2010 realizovala vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia projekt ,,Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech klienta“.

V tomto jesennom období získali klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici hneď dve ocenenia za keramické diela. Prvé na Výtvarnom salóne ZPMP 2010 za dielo „Hniezdo“ a druhé na Radničkiných trhoch 2010 v kategórii „najlepšie umelecké dielo“ za kolekciu klaunov Zdenky Gomolovej.

 V zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK už dlhšiu dobu využívajú canisterapiu. Je to terapia pomocou využitia spolupráce psov.

 „Anjeličku, môj strážničku...“ Pod týmto názvom zorganizovala Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrovanú výstavu výtvarných prác a keramiky v rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény z roku 1662 v Rusovciach pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.

 „Čarovná záhrada“, tak sa nazýva projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava (ďalej len DSS), ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, kvalitné podmienky na vykonávanie pracovnej terapie.

Klienti DSS a zariadenia podporovaného bývania Merema Vás pozývajú na svoje divadelné vystúpenie Štyri ročné obdobia – STROM, ktoré pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka predvedú širokej verejnosti 27. októbra 2010 o 10 a 18 hodine v KD Ľ. Štúra v Modre.