Blindfriendly Piatok 16. 11. 2018 | Meniny má Agnesa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Už len necelý mesiac zostáva na podanie prihlášky na strednú školu. Deviataci ju musia odovzdať do 10. apríla 2016. Tí z nich, ktorí by chceli využiť výhody duálneho vzdelávania, by sa mali poponáhľať. K prihláške je totiž potrebné doložiť aj potvrdenie od svojho budúceho zamestnávateľa. Od školského roka 2016/ 2017 bude môcť duálne vzdelávanie ponúkať až 298 nových zamestnávateľov. Medzi nimi aj spoločnosť Kaufland, ktorá rozbieha spoluprácu so strednými školami v piatich mestách v Bratislave, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Martine a v Košiciach. Ich žiakom v odbore predavač, pracovník marketingu či obchodný pracovník poskytne platenú prax v rozsahu 50 – 60 % vyučovacích hodín. Okrem toho im firma ponúka aj iné finančné, či nefinančné benefity a garanciu pracovného miesta po skončení školy.

 Bratislavský samosprávny kraj podporuje športové aktivity mládeže, preto v piatok 18. marca na gymnáziu na Hubeného ulici v Bratislave zahájil projekt „SportAnalytik“, ktorým bratislavská župa plánuje testovať individuálne fyzické predpoklady detí pre konkrétny šport. BSK tak nadväzuje na výsledky realizovaného projektu „Rešpekt pre zdravie“ .

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC organizuje sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

V dňoch 8.3. 2016 – 10.3.2016 sa v Košiciach uskutočnila súťaž mladých onkológov pod záštitou Nadácie - Výskum Rakoviny, v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV Bratislava, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

 V dňoch 3. - 6. 3. 2016 sa žiaci SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava zúčastnili súťaže "XVII Malopolski Konkurs Szkól Gastronomicznych" v Krakove.

 Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa rozhodla pokračovať v pomoci matkám a deťom, ktoré museli opustiť svoje domovy a skončili v dome nazvanom Maják nádeje.

Jubilejný 50. ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa uskutočnil v Obchodnej akadémii Račianska 107 v Bratislave. Súťaže sa zúčastnili najšikovnejší žiaci stredných škôl v daných disciplínach po úspešnom absolvovaní školských súťaží.

 Dvojnásobný úspech potvrdil opodstatnenosť vzniku Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Račianskej 105, Bratislava.

 Bratislavský samosprávny kraj spolupracuje už niekoľko rokov s organizáciou JA Slovensko, ktorá vzdeláva mladých ľudí po celom Slovensku v ekonomickej, finančnej a podnikateľskej oblasti.