Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb v SR a Bratislavský samosprávny kraj Vás pozývajú na odborný seminár "Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb v SR", ktorý sa bude konať 2.-3. marca 2011 v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja.

 Už minulý rok po „Spoločnom plese 2010“ bolo avizované, že sa stretneme o rok a tak sa aj stalo. Začiatkom januára 2011 zasadol organizačný tím, ktorý začal prípravy na tohtoročný ples.

Príďte nahliadnuť do sveta umelcov zdravotne a sociálne znevýhodnených klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema. Pri šálke výbornej kávy, čaju alebo čokolády sa môžete pokochať pohľadom na nevšedné obrazy, ktoré sú nainštalované v priestoroch chráneného pracoviska Musique club galérie na Štúrovej ulici č. 61 v Modre.

 Počas jej existencie školu vyštudovalo 3200 absolventov. . Z toho v bakalárskom stupni v dennej forme 137 študentov, v externej 523, v magisterskom stupni v dennej forme 741, v externej forme 1866.

 V dňoch 29. novembra až 3. decembra 2010 sa konali v ruskom Sant –Peterburgu Európske Špeciálne hry v krasokorčuľovaní. Slovensko reprezentovali dvaja klienti z Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya – Helena Strnadelová a Tibor Kurucz.

 Počas druhej adventnej soboty – 4. decembra 2010 sa konali v Dúbravke v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Tvorivé dielne. Počasie v tento deň bolo ukážkovo vianočné – chladné a slnečné!

 Dňa 26. novembra 2010 sa 5 klienti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pod vedením pani učiteľky Mgr. Alice Hullovej zúčastnili majstrovstiev Slovenskej republiky v plávaní mentálne postihnutých v Považskej Bystrici.

 Predvianočný integrovaný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle...“ patrí medzi tradičné každoročné akcie, ktoré organizuje Folklórny súbor Javorček v spolupráci s Folklórnym súborom Lipa z Bratislavy a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

V sobotu 4. decembra 2010 v čase od 10:00 – 17:00 hod. si môžete vlastnoručne pripraviť vianočnú ikebanu, upiecť a ozdobiť medovníky, pochutiť si na vianočnom punči, vyrobiť si vianočné ozdoby a mnohé ďalšie drobnosti, ktoré dotvárajú čaro Vianoc...

Oznámenie o zverejnení Návrhu VZN BSK ktorým sa mení VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby.