Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 10.februára 2016 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch školy. Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.

Do projektu Educate Slovakia sa v týždni od 25. – 29. januára 2016 zapojila aj Obchodná akadémia na Račianskej 107 v Bratislave.

 Dňa 27. januára 2016 navštívil Strednú odbornú školu vo Valticiach český prezident Miloš Zeman. Ako sprievodná akcia sa konala medzinárodná súťaž v reze viniča hroznorodého. Akcie sa zúčastnilo 53 súťažiacich chlapcov a 27 dievčat z piatich českých poľnohospodárskych škôl, jednej školy z Rakúska a Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska z Modry, ktorej zriaďovateľom je BSK.

 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou pokračuje aj v tomto školskom roku v organizovaní cyklu prednášok pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium v školskom roku 2016/17 na Deň otvorených dverí dňa 16.02.2016 od 8.30 do 13.00 hod. Pre uchádzačov sú pripravené ukážky prác žiakov v štvorročných študijných odboroch s maturitou a výučným listom

Obchodná akadémia Račianska 107 v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium a ich rodičov na Deň otvorených dverí dňa 27. 1. 2016 od 8.00 – 14.30 h.

Športové gymnázium, Ostredková 10 v Bratislave pozýva všetkých záujemcov, žiakov piatej a deviatej triedy ZŠ o osemročné a štvorročné štúdium v školskom roku 2016/2017 na Deň otvorených dverí dňa 27.januára 2016 od 9.30 – 12.30 hod.

Obchodná akadémia Nevädzová 3 v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy 19. 2. 2016 v čase od 8.00 h do 12.30 h.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v pondelok 18. januára 2016 po 11.00 h v budove školy.

Dňa 13. januára 2016 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej 20 v Bratislave uskutoční prezentácia vybraných vyučovacích hodín odborných predmetov žiakom deviateho ročníka ZŠ Kulíškova ulica.