Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V rámci novej Koncepcie sociálnych služieb BSK otvoril DSS a ZPB Rozsutec dňa 25.10.2010 podporované bývanie na Hontianskej 16 v Bratislave. Otvorenia sa zúčastnili podpredsedníčka BSK Gabriella Németh a riaditeľka odboru sociálnych vecí Michaela Šopová.

 Dňa 5. novembra 2010 zorganizoval Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom už 2. ročník regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym postihnutím.

 Každé 2 roky sa v stredočeskej Mladej Boleslave koná prehliadka záujmovo umeleckej činnosti ľudí s mentálnym postihnutím. V dňoch 3. až 5. novembra sa konal už jej 7. ročník.

Dňa 27. októbra 2010 sa divadelná sála Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre zaplnila do posledného miesta a 370 divákov z domovov sociálnych služieb a Pedagogickej a kultúrnej akadémie potleskom privítali hercov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v zmysle ustanovení § 5 VZN BSK zo dňa 17.6.2010 – „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja“  ponúka majetok (podrobne špecifikovaný v prílohe), ktorý  považuje za prebytočný a neupotrebiteľný.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v období november 2008 – október 2010 realizovala vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia projekt ,,Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech klienta“.

V tomto jesennom období získali klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici hneď dve ocenenia za keramické diela. Prvé na Výtvarnom salóne ZPMP 2010 za dielo „Hniezdo“ a druhé na Radničkiných trhoch 2010 v kategórii „najlepšie umelecké dielo“ za kolekciu klaunov Zdenky Gomolovej.

 V zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK už dlhšiu dobu využívajú canisterapiu. Je to terapia pomocou využitia spolupráce psov.

 „Anjeličku, môj strážničku...“ Pod týmto názvom zorganizovala Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrovanú výstavu výtvarných prác a keramiky v rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény z roku 1662 v Rusovciach pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.

 „Čarovná záhrada“, tak sa nazýva projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava (ďalej len DSS), ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, kvalitné podmienky na vykonávanie pracovnej terapie.