Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Dňa 12. júna 2010 vás pozývame na podujatie "Deň krivých zrkadiel", ktoré sa koná pod záštitou starostu MČ Bratislava Staré Mesto Andreja Petreka.

 Prší, prší len sa leje... S obavami sme sledovali vývoj počasia už niekoľko dní. Žiaľ predpovede moderátorských rosničiek sa naplnili a my sme museli Športové hry 2010 prispôsobiť počasiu.

 Pestrým dňom nazvali tohtoročný 1. jún na Partizánskej lúke Mária Pavlínová z Domova sociálnych služieb Rozsutec a Juraj Šterbatý z občianskeho združenia Dowina zaujímavý deň súťaží, poznávania prírody, ľudí, i samého seba, ktorý v spolupráci s kolegami a sponzormi darovali ľudom s postihnutím z Bratislavy a okolia.

 Projekt „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“ je realizovaný Bratislavským samosprávnym krajom v zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus so sídlom na Mokrohájskej ulici v Bratislave, patriacim do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 V pondelok 10. mája 2010 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie zástupcov kraja s členmi Jednoty dôchodcov.

 Kde sa vzal tu sa vzal... Ale nie, to my sme si „Máj“ postavili spoločnými silami v našej záhrade. Podľa starej tradície chlapci stavajú dievčatám máje v predvečer 1. mája ale naši chlapci sa poponáhľali a stavali ho doobeda.

Dňa 29.4. 2010 sa v priestoroch Úradu BSK uskutočnilo slávnostné zahájenie aktivity k nastaveniu štandardov kvality.

 Indiánske filmy si už v detstve obľúbila väčšina z nás. Pri príprave karnevalových masiek sú tie indiánske najobľúbenejšie. Veď ktorý chlapec by sa aspoň na chvíľku nechcel stať statočným Winetuom a dievča krásnou Ribanou?

 Už tradične sme si v zariadení DSS a RS ROSA pripomenuli Deň Zeme, ktorý pripadá na 22. apríl. Tento deň sa niesol v znamení množstva aktivít spojených s prírodou a rôznych tvorivých dielní. Klienti si mohli vyskúšať výrobu šperkov z plastových fliaš, pletenie z prútia, či oboznámiť sa a vidieť výrobu afrických bubnov.

 Pri príležitosti Dňa Zeme – 22. apríla 2010, klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre Harmónii zahájili plnenie Environmentálneho programu a prispeli tým k zveľadeniu životného prostredia v Malých Karpatoch.