Blindfriendly  17. 2. 2019 | Meniny má Miloslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave organizuje dňa 5. novembra 2010 za finančnej podpory Občianskeho združenia Domov pre naše deti 2. ročník „Regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym postihnutím“ v areáli bazéna Lafranconi FTVŠ UK Bratislava.

 Mladí umelci z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, vystavujú od 1. októbra 2010 svoje obrazy v kaviarničke Musique Club Galerie v Modre.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya ponúka na bezodplatný prevod logopedické zrkadlo.

 V dňoch 24. – 25. septembra 2010 sa v Nových Zámkoch konal XVI. ročník Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov, ktorého cieľom bolo prostredníctvom spoznávania menšinových a regionálnych kultúr upriamiť pozornosť smerom k multikultúre.

 Letné mesiace sú pre klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema naplnené rôznymi športovými a kultúrno - spoločenskými aktivitami, nakoľko nie každý z nich má to šťastie a môže stráviť letné dni so svojou rodinou, či príbuznými.

Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava

Projekt Corega SENIORI 2010 odštartuje 27.augusta svoju druhú fázu. Seniori budú mať opäť príležitosť získať odborné stomatologické poradenstvo. Nadväzuje na úspešnú prvú časť turné, počas ktorej poskytol lekársky personál poradenstvo takmer 800 záujemcom. Najčastejšie sa otázky týkali správnej starostlivosti o zubné náhrady.

Leto každoročne otvára brány hudobných festivalov. Vďaka pozvaniu skvelých organizátorov a štedrých sponzorov sa na tohtoročných hudobných festivaloch v Prešove a Trenčíne mohli zúčastniť i klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema z Modry, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje na základe VZN č. 32/2009 výzvu na predkladanie projektov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v roku 2011. Termín na predkladanie projektov je od 20. júla do 9. augusta 2010.

 Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, zorganizoval 8. júla v poradí už 5. ročník športovo-zábavných hier.