Blindfriendly Streda 16. 1. 2019 | Meniny má Kristína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Vo štvrtok 8. júla 2010 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, uskutočnila slávnosť pri príležitosti odovzdania miestnosti Snoezelen do užívania klientom.

 V piatok 2. júla 2010 sa záhrada DSS prof. Karola Matulaya zmenila takmer na džungľu. Ich tohtoročná záhradná slávnosť sa niesla v duchu dvoch zmien. Jednou bola téma Záhradnej slávnosti „AFRIKA“. Tou druhou bolo vyhlásenie súťaže o „najchutnejší šalát“.

 Dňa 29. júna 2010 usporiadal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej v Bratislave, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, súťaž v hádzaní šípok na terč.

 V dňoch 30. júna až 31. júla sa vo Vinotéke Regius vo Vajnoroch koná výstava Geniálny Amadeo. Vystavené sú výtvarné diela troch klientov DSS prof. Karola Matulaya – Aleny Semaníkovej, Adriána Slezáka a Petra Venglára, ktoré vznikli pod odborným vedením Renáty Frešovej.

 Dňa 24. júna 2010 sa v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA uskutočnil v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, v prekrásnom prostredí Penziónu Harmónia v Modre – Harmónii, 1. ročník petangového turnaja.

 V duchu krásnej myšlienky Marka Twaina „Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života“ sa nieslo stretnutie klientov Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni s ich príbuznými, zamestnancami a priaznivcami zariadenia , ktoré sa uskutočnilo dňa 19. júna v areáli DSS.

Dňa 12. júna 2010 vás pozývame na podujatie "Deň krivých zrkadiel", ktoré sa koná pod záštitou starostu MČ Bratislava Staré Mesto Andreja Petreka.

 Prší, prší len sa leje... S obavami sme sledovali vývoj počasia už niekoľko dní. Žiaľ predpovede moderátorských rosničiek sa naplnili a my sme museli Športové hry 2010 prispôsobiť počasiu.

 Pestrým dňom nazvali tohtoročný 1. jún na Partizánskej lúke Mária Pavlínová z Domova sociálnych služieb Rozsutec a Juraj Šterbatý z občianskeho združenia Dowina zaujímavý deň súťaží, poznávania prírody, ľudí, i samého seba, ktorý v spolupráci s kolegami a sponzormi darovali ľudom s postihnutím z Bratislavy a okolia.

 Projekt „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“ je realizovaný Bratislavským samosprávnym krajom v zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus so sídlom na Mokrohájskej ulici v Bratislave, patriacim do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.