Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

V tomto jesennom období získali klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici hneď dve ocenenia za keramické diela. Prvé na Výtvarnom salóne ZPMP 2010 za dielo „Hniezdo“ a druhé na Radničkiných trhoch 2010 v kategórii „najlepšie umelecké dielo“ za kolekciu klaunov Zdenky Gomolovej.

 V zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK už dlhšiu dobu využívajú canisterapiu. Je to terapia pomocou využitia spolupráce psov.

 „Anjeličku, môj strážničku...“ Pod týmto názvom zorganizovala Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrovanú výstavu výtvarných prác a keramiky v rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény z roku 1662 v Rusovciach pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.

 „Čarovná záhrada“, tak sa nazýva projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava (ďalej len DSS), ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, kvalitné podmienky na vykonávanie pracovnej terapie.

Klienti DSS a zariadenia podporovaného bývania Merema Vás pozývajú na svoje divadelné vystúpenie Štyri ročné obdobia – STROM, ktoré pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka predvedú širokej verejnosti 27. októbra 2010 o 10 a 18 hodine v KD Ľ. Štúra v Modre.

 Tento rok klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici v Bratislave absolvovali viaceré rekreačné pobyty.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave organizuje dňa 5. novembra 2010 za finančnej podpory Občianskeho združenia Domov pre naše deti 2. ročník „Regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s mentálnym postihnutím“ v areáli bazéna Lafranconi FTVŠ UK Bratislava.

 Mladí umelci z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, vystavujú od 1. októbra 2010 svoje obrazy v kaviarničke Musique Club Galerie v Modre.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya ponúka na bezodplatný prevod logopedické zrkadlo.

 V dňoch 24. – 25. septembra 2010 sa v Nových Zámkoch konal XVI. ročník Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov, ktorého cieľom bolo prostredníctvom spoznávania menšinových a regionálnych kultúr upriamiť pozornosť smerom k multikultúre.