Blindfriendly Pondelok 23. 4. 2018 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Dňa 17. januára 2008 otvoril Bratislavský samosprávny kraj novú epochu najvýznamnejšieho podujatia tohto druhu na Slovensku, medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2008. Do nedele 20. januára 2008 prezentoval BSK v bratislavskej Inchebe nielen možnosti cestovného ruchu v regióne, ale i činnosť a produkty zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Značka Vitajte cyklisti! sa udeľuje turistickým zariadeniam a službám, ktoré sú ústretové voči cykloturistom. V tomto období sa pilotne testuje na Záhorí, v garancii Združenia cestovného ruchu Záhorie región.

V dňoch 17. až 20. januára sa uskutoční medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2008, na ktorom sa okrem Bratislavského samosprávneho kraja bude prezentovať aj Malokarpatský región ako jeden z vystavovateľov na „Modrom koberci“.

V dňoch od 10. do 13. januára 2008 sa v brnenskom výstavnom areáli uskutočnil 18. medzinárodný veľtrh priemyslu a cestovného ruchu GO a REGIONTOUR, ktorý patrí k najväčším stredoeurópskym veľtrhom cestovného ruchu s dôrazom na regióny.

Ak ste ešte nestihli navštíviť našich rakúskych susedov v meste Hainburg, v sobotu 22. decembra 2007 máte jedinečnú možnosť. Pri príležitosti vstupu Slovenska do Schengenského priestoru sa uskutočnia plavby loďou po Dunaji Devín – Hainburg zadarmo.

Bratislavský samosprávny kraj sa v dňoch 8. a 9. novembra 2007 zúčastnil veľtrhu kongresového a incentívneho cestovného ruchu na novom výstavisku Nuova Fiera di Roma. 23. ročníka veľtrhu sa zúčastnilo 700 nákupcov z 30 krajín sveta.

Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastní v dňoch 12.-15. novembra 2007 najprestížnejšieho veľtrhu v odvetví cestovného ruchu, Svetovej výstavy cestovného ruchu – World Travel Market v Londýne.

V tomto roku sa Bratislavský samosprávny kraj bude prezentovať prvýkrát na talianskom trhu cestovného ruchu – na veľtrhu BTC, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra v Ríme.

Bratislavský samosprávny kraj sa v dňoch od 12. októbra do 14. októbra 2007 na pozvanie Marszaleka Wojewodztwa Malopolskiego Mareka Nawaru zúčastnil prezentácie v rámci podujatia Dni slovenskej kultúry, ktoré prebiehalo od 5. do 14. októbra t.r.

V dňoch od 22. do 25. septembra 2007 iniciovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch infocestu pre poľskú televíziu TVP3 do Bratislavského kraja.