Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Už po tretíkrát bola Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava zapojená do projektu Naše mesto organizovanej nadáciou Pontis. V tomto roku prišli pomôcť dobrovoľníci z STU, ZUNO Bank, AT&T, PWC, DELL, ACCENTURE a Johnson Controls.

 V pondelok 6. 6. 2016 sa na Gymnáziu Ivana Horvátha uskutočnila beseda s veľvyslancom SR v Indii Žigmundom Bertókom. Besedy sa zúčastnili študenti tretieho ročníka za prítomnosti pani riaditeľky Mgr. Marty Jankovičovej a Ing. Romana Csabaya, riaditeľa odboru školstva, mládeže a športu BSK. Celá akcia bola súčasťou podujatia „Deň SK PRES“, v rámci ktorého sa odohrávajú po celom Slovensku rôzne aktivity ako súčasť verejnej diplomacie VZÚ SR 2016 pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie.

 GENERÁCIA €, súťaž organizovaná Eurosystémom poskytuje už stredoškolákom verný obraz o menovej politike Európskej centrálnej banky a jedinečnú možnosť jej praktickej realizácie. Obchodná akadémia Račianska stála pri zrode tejto súťaže a jej študenti sa zapojili a dosiahli úspechy v každom jej ročníku.

 V rámci 10. ročníka slovensko-rakúskej spolupráce sa študenti štátneho gymnázia Malacky zúčastnili na konferencii v Jazykovom inštitúte Rakúskej armády vo Viedni. Po privítaní náčelníkom inštitútu, plukovníkom generálneho štábu T. Froňkom, študenti prezentovali svoje práce v nemeckom a anglickom jazyku.

 V máji 2016 usporiadala SOŠ na Komenského 27 v Pezinku 11. ročník súťaže v účesovej tvorbe. Zúčastnilo sa jej 6 škôl a 19 súťažiacich z celého Slovenska. Odborná porota v zložení Gitka Pechová (odborná literatúra v oblasti účesovej tvorby, módy a zdravia), Janka Rybárová (oblasť súkromného podnikania v kaderníckych službách) a Janka Markovičová (z firmy Matrix) mala zložitú úlohu. Súťaž bola pomerne vyrovnaná, perfektné témy umožňovali budúcim kaderníčkam a kaderníkom uplatniť zručnosti, fantáziu, znalosť ducha starých čias, súčasnej módy aj „večného“ folklóru.

 Dňa 13.5.2016 sa zúčastnila Stredná odborná škola , Svätoplukova 2 v Bratislave kaderníckej súťaže o „Cenu mesta Pezinok“. Súťaž organizovala SOŠ, Komenského , Pezinok za účasti škôl v rámci Slovenska.

Na krajskej prehliadke prác Stredoškolskej odbornej činnosti získala žiačka Kristína Demovičová 1. miesto a na celoštátnej prehliadke 2. miesto s prácou „Školský poriadok ako výchovný, vzdelávací a motivačný prostriedok stredoškolskej mládeže“ .

 V rámci prednáškového cyklu, ktorý organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s vedcami zo Slovenskej akadémie vied a Slovenskej technickej univerzity, si žiaci viacerých škôl v pôsobnosti BSK vypočuli dňa 17. 5. 2016 prednášku Ing. Viliama Nováka, DrSc., z Ústavu hydrológie SAV na tému „Prečo sa voda na Zemi nikdy neminie“.

Spojená škola Ivanka pri Dunaji pozýva