Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava – Nové mesto a Jednoty dôchodcov Slovenska sa uskutočnil dňa 27.10.2016 ďalší ročník podujatia „Naj Babička a Dedko 2016“. Na akcii sa podieľali aj žiačky a žiaci Strednej odbornej školy na Račianskej ulici 105 v Bratislave z odborov kozmetička a vizážistka a fotograf.

 Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v utorok 29. novembra 2016 po 11.00 h v budove školy.

 Žiak Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre - "Vinárky", Dávid Sandtner, reprezentoval školu v kategórii do 70 kg v súťaži „SILNÁ RUKA“ Získal striebornú medailu a postúpil na celoslovenské kolo.

 Na strednej odbornej škole podnikania na Strečnianskej 20 v Bratislave, v týchto dňoch ukončili žiaci 4. ročníka prvú časť odbornej praxe v rámci projektu Erasmus +.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňova ul. č. 35 v Bratislave, pozýva záujemcov na deň otvorených dverí.

 V dňoch 10. a 11.11.2016 sa zúčastnila Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave celoslovenského podujatia 25. ročníka Juvyr 2016. Škola prezentovala vo výstavnom stánku študijné a učebné odbory ukážkami prác žiakov ako úprava vlasov elektrickými prístrojmi, líčenie a lakovanie nechtov .

 V tento deň si návštevníci môžu prezrieť budovu školy, všetky odborné učebne, v ktorých bude prebiehať vyučovanie. Budúcim žiakom bude umožnené sa aktívne zúčastniť napríklad vyučovania cudzích jazykov, aplikovanej informatiky, praxe a tiež dopravnej geografie, ktorú učíme dvojjazyčne v slovenskom i anglickom jazyku (metódou CLIL). Učitelia si na tento deň pripravili aj špeciálne úlohy, ktoré budú návštevníkom pomáhať riešiť ich starší spolužiaci z SPŠD.

 V mesiacoch október a november sa zúčastnila Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave niekoľkých súťaží v účesovej a dekoratívnej tvorby a získala pekné umiestnenia.

 Dňa 10. novembra 2016 sa v budove Matador Group v Bratislave slávnostne vyhlasovali výsledky 9. ročníka najväčšieho celoročného projektu Slovenského olympijského výboru (SOV) - Olympijského festivalu Slovenska (OFS). OFS sú športovým, kultúrnym a výchovným podujatím pre deti a mládež vo veku od 5 do 18 rokov. Podnecujú rodičov, pedagógov, športových aktérov, ale aj príslušné inštitúcie, verejnú správu k pochopeniu významu športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže a k zvýšenému úsiliu na jeho praktickú realizáciu.