Blindfriendly Streda 16. 1. 2019 | Meniny má Kristína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V pondelok 10. mája 2010 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie zástupcov kraja s členmi Jednoty dôchodcov.

 Kde sa vzal tu sa vzal... Ale nie, to my sme si „Máj“ postavili spoločnými silami v našej záhrade. Podľa starej tradície chlapci stavajú dievčatám máje v predvečer 1. mája ale naši chlapci sa poponáhľali a stavali ho doobeda.

Dňa 29.4. 2010 sa v priestoroch Úradu BSK uskutočnilo slávnostné zahájenie aktivity k nastaveniu štandardov kvality.

 Indiánske filmy si už v detstve obľúbila väčšina z nás. Pri príprave karnevalových masiek sú tie indiánske najobľúbenejšie. Veď ktorý chlapec by sa aspoň na chvíľku nechcel stať statočným Winetuom a dievča krásnou Ribanou?

 Už tradične sme si v zariadení DSS a RS ROSA pripomenuli Deň Zeme, ktorý pripadá na 22. apríl. Tento deň sa niesol v znamení množstva aktivít spojených s prírodou a rôznych tvorivých dielní. Klienti si mohli vyskúšať výrobu šperkov z plastových fliaš, pletenie z prútia, či oboznámiť sa a vidieť výrobu afrických bubnov.

 Pri príležitosti Dňa Zeme – 22. apríla 2010, klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre Harmónii zahájili plnenie Environmentálneho programu a prispeli tým k zveľadeniu životného prostredia v Malých Karpatoch.

 Dňa 22. apríla 2010, na Deň Zeme, podpísali riaditelia Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove Ing. Alena Martináková a Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava PhDr. Ján Škott dohodu o spolupráci. Vyjadrili v nej spoločnú vôľu angažovať sa v procese integračných aktivít v oblasti záhradníctva.

 V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa v dňoch od 15. do 26. marca 2010 uskutočnila výstava ručných prác klientov zariadenia.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom organizuje 29. marca 2010 vzdelávací seminár pre rodičov a opatrovníkov ľudí s mentálnym postihnutím k téme Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Bratislavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 8 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu Bratislavského samosprávneho kraja na úradnej tabuli a na internetovej adrese Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk.