Blindfriendly Utorok 23. 1. 2018 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

V okolí Bratislavy sú desiatky miest, ktoré sa cez víkendy oplatí navštíviť. Prímestská turistika je na vzostupe... O tom, čo cez voľné dni ponúka okolie mesta, mnohí Bratislavčania ani nevedia. Pritom neďaleko je známe letovisko, do ktorého sa hrnú Česi, neprebádaný les aj starobylé pamiatky s európskymi raritami.

BSK spracoval v roku 2006 projekt a získal nenávratný finančný príspevok na spracovanie „Stratégie rozvoja CR na roky 2007-2013“ z prostriedkov ŠF EÚ.

Na Treťom koordinačnom stretnutí sa zišli 15. júna 2007 zástupcovia samosprávy Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu. Témou rozhovoru boli možné formy spolupráce najmä v oblasti propagácie turistickej ponuky Bratislavského kraja v nadchádzajúcom období.

14. júna 2007 sa z podnetu Bratislava Hotels Association v hoteli Crowne Plaza konalo 1. stretnutie bratislavskej brandže cestovného ruchu.