Blindfriendly Štvrtok 26. 4. 2018 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Vo štvrtok dňa 27. septembra 2007 odštartoval v Stupave týždeň osláv Svetového dňa cestovného ruchu. Podujatie pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Mestským kultúrnym a informačným centrom v Stupave.

Na pozvanie maršálka Mazowieckeho vojvodstva Adama Struzika sa Bratislavský samosprávny kraj zúčastnil prezentácie v dňoch 20.-22.9.2007 v stánku Mazowieckeho vojvodstva na 15.ročníku veľtrhu Targi Turystyczne vo Varšave. Na veľtrhu sa prezentovali vystavovatelia z 59 krajín.

Regionálne podujatie Bratislavského samosprávneho kraja „Otvorenie týždňa osláv Svetového dňa cestovného ruchu“ sa uskutoční vo štvrtok 27. septembra 2007 v Mestskom a kultúrnom informačnom centre v Stupave. Mottom Svetového dňa CR je „Cestovný ruch otvára dvere ženám“, preto sa pozornosť zameriava na ženy podnikajúce, pracujúce a organizujúce aktivity v cestovnom ruchu. V Stupave sa tak stretnú aktérky cestovného ruchu a turizmu z bratislavského regiónu, aby si vymenili skúsenosti, prezentovali svoje aktivity a plány.

V dňoch 15. a 16. septembra 2007 sa uskutočnil 10. ročník kultúrneho Thames festivalu (Festival Temže) v Londýne, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci Magistrátom mesta Bratislavy, Slovenským kultúrnym centrom v Londýne a s leteckou spoločnosťou Sky Europe.

(Rádio Regina, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 07/09/2007)

Týmto titulom bude ocenená osobnosť, ktorá významne prispela k rozvoju cestovného ruchu Slovenska a k jeho propagácii. Prestížne ocenenie slávnostne odovzdá minister hospodárstva SR počas veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour dňa 17. januára 2008 v Incheba Expo Bratislava za účasti oficiálnych predstaviteľov SR, zástupcov diplomatických zborov, významných osobností politického a spoločenského života a najvýznamnejších odborníkov z oblasti cestovného ruchu zo Slovenska a zahraničia.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vyjadruje nespokojnosť s projektom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorý sa na sedem rokov nastávajúceho programového obdobia orientuje na rozvoj, marketing a propagáciu 7 vyšších územných celkov s vylúčením Bratislavského samosprávneho kraja.

V okolí Bratislavy sú desiatky miest, ktoré sa cez víkendy oplatí navštíviť. Prímestská turistika je na vzostupe... O tom, čo cez voľné dni ponúka okolie mesta, mnohí Bratislavčania ani nevedia. Pritom neďaleko je známe letovisko, do ktorého sa hrnú Česi, neprebádaný les aj starobylé pamiatky s európskymi raritami.

BSK spracoval v roku 2006 projekt a získal nenávratný finančný príspevok na spracovanie „Stratégie rozvoja CR na roky 2007-2013“ z prostriedkov ŠF EÚ.