Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – Správa a údržba výpočtovej techniky - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Výstavný panelový systém so závesným systémom a osvetlením pre Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom 1. vitrína 1750/750/900 – pevné zasklenie s uzamykateľnými dvierkami

Dodanie a doprava 8 kusov vakov k univerálnym pacientským zdvihákom.

Dodanie a doprava 2 kusov univerálnych zdvihákov s nosnosťou nad 150 kg a 2 kusov zdvihákov s nosnosťou do 150 kg.

Názov predmetu zákazky: Nákup gastro zariadení do školskej jedálne v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (kotol plynový, odsávač pár, pracovné stoly, regále, skrinky, drez s batériou, mäsodoska) vrátane montáže a dopravy

Názov predmetu zákazky: Výmena čelného bezpečnostného okna na autobuse Renault FR 1 v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Názov zákazky: Dodávka a dovoz 25 ks kresiel na chodby v budove č.2 .

Dodávka a dovoz 30 ks exteriérových betónových lavičiek do areálu DSS“

Dodávka a dovoz 4 ks chladničiek do stravovacej prevádzky“

Projektové práce / Rekonštrukcia elektroinštalácie školského internátu Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji