Blindfriendly Pondelok 15. 10. 2018 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium v školskom roku 2016/17 na Deň otvorených dverí dňa 8.12.2015 od 8.30 do 13.00 hod. Pre uchádzačov sú pripravené ukážky prác žiakov v štvorročných študijných odboroch s maturitou a výučným listom

 Dobrý deň, srdečne pozývame v piatok 27.novembra 2015 v čase od 11.00 do 17.00 hod. všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov a pedagógov na Deň otvorených dverí Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v pondelok 30. decembra 2015 po 12.00 h v budove školy.

pozývame Vás na tlačovú konferenciu k podujatiam výchovných koncertov pre študentov stredných škôl Romeo a Júlia. Organizátorom kulúrno-vzdelávacieho podujatia Shakespeare-Prokofiev / ROMEO A JÚLIA je Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Centrom pre filantropiu a bratislavským Konzervatóriom.

 V dňoch 5. – 6. 11. 2015 sa v bratislavskej Inchebe konal 18. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.

1. novembra t.r. sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave vrátili zo stáže, ktorá bola realizovaná pod záštitou Európskeho spoločenstva v rámci programu Celoživotného vzdelávania – podprogram Erasmus+ . Stáž bola zameraná na podporu mobility v rámci Európy pre odborné vzdelávanie a prípravu. Cieľovou skupinou tohto programu sú práve mladí ľudia v počiatočnej odbornej príprave.