Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Už po jedenásty raz sa študenti SOŠ Gastronómie a hotelových služieb Farského č. 9 v bratislavskej Petržalke pod vedením ich majstrov odborného výcviku oboznamovali s cudzokrajnou kuchyňou. Dňa 27. 10. 2016 to bola indonézska.

Pozývame žiakov, rodičov a výchovných poradcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 24.11.2016 od 8.30-13.00 hod v Bratislave na Svätoplukovej ulici č.2.

Dovoľujeme si Vás pozvať na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2016 na tunajšej škole v Bratislave na ulici Záhradnícka 44 v čase od 10 - do 14 h.

 Desať stredných a desať základných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji si dnes prevzalo poukazy v hodnote 375€ na nákup športových potrieb alebo vybavenia školskej telocvične. Ocenené školy dokázali počas Európskeho týždňa športu, ktorý zastrešuje Európska komisia, zapojiť do športovej aktivity najviac žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov a rodičov. Projekt Športujúce Mesto bude pokračovať aj v budúcom roku. Ďakujem partnerom projektu ale najmä učiteľom na školách v Bratislavskom kraji za spoluprácu.

Ružinovská televízia na základe výsledkov o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry oslovila Obchodnú akadémiu na Nevädzovej 3 v Bratislave ako jednu zo štyroch škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré sú dlhodobo nad úrovňou očakávania.

Malackí gymnazisti začiatkom októbra navštívili Nepál. V rámci dvojtýždňového programu žili v nepálskych rodinách, spoznávali ich kultúru, náboženstvo, kuchyňu, tradície, školský systém... Počas pobytu zrealizovali expedíciu do národného parku Chitwan a trek pod Anapurnou.

 V rámci programu ERASMUS+ mali študenti 4. ročníka už druhý rok možnosť zúčastniť sa mobility - súvislej odbornej praxe v Havířove (ČR) a v Londýne (UK). Prax absolvovalo 10 žiakov v Českej republike a 6 žiakov v Londýne, vybraných na základe výberového konania.

 Dňa 8. októbra 2016 sa aj v našom meste Senec uskutočnilo jablkové hodovanie. Námestie pred MsKS sa v túto sobotu ráno zaplnilo davom ľudí. Tunajšie hodovanie má vždy neopakovateľnú atmosféru. K jednému zo stolov určených na predaj jabĺčkových špecialít sa postavili aj zástupcovia Strednej odbornej školy v Senci.

Uskutoční sa v našej škole dňa 26. 10. 2016 od 8.00 h do 14,30 h.