Blindfriendly Sobota 19. 1. 2019 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Športovci z troch domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa úspešne zúčastnili na Národných pretekoch špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, ktoré sa uskutočnili 12. - 13. marca 2010 v Lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici.

 Dňa 13. februára 2010 sa konal v Dome kultúry Dúbravka v modrej sále „Spoločný ples 2010“. Jeho usporiadateľmi boli riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých a riaditeľ Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská. Zabaviť a zatancovať si prišlo 170 hostí.

Dňa 11. februára 2010 sa veľká sála Hotela Modra obliekla do slávnostného a vyzdobená balónmi, girlandami a farebnými konfetami očakávala milých hostí – klientov domovov sociálnych služieb z rôznych končín západoslovenského regiónu na Fašiangovom karnevale, ktorý usporiadal Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA.

Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, v úzkej spolupráci s Bratislavským informačným a kultúrnym strediskom zorganizovali aj v tomto roku Ples seniorov Bratislavského kraja.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR vyhlasuje 15. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím.

 Občianske združenie DOMUS BENE otvorilo v Senci na Slnečných jazerách Juh nový Domov pre seniorov.

 Zaujímavé obrazy maliarky Barbory Tomanovej a výtvarníka Bedřicha Matoušeka oslovujú verejnosť už dlhší čas. Nadácia VÚB podporila sumou 915 € dve ďalšie výstavy v roku 2010 v Prahe; v Židovskom múzeu a v Slovenskom inštitúte.

Ani sme sa nenazdali a medzinárodný projekt „Divadelná terapia pre ľudí s postihnutím - LET’S ACT“, do ktorého sa v októbri 2008 zapojilo aj zariadenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, prehupol do svojej záverečnej časti.

To je cieľom logopedického pracoviska v rámci DSS Rosa v Bratislave, ktoré sa usiluje prekonávať komunikačnú bariéru detí s vývinovou dyzartriou intenzívnou logopedickou starostlivosťou. V zariadení DSS Rosa je 90% detí po detskej mozgovej obrne, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť v dôsledku poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Vývinová dyzartria rôzneho stupňa sa vyskytuje ako sekundárny príznak u troch štvrtín detí s detskou mozgovou obrnou.

prajú tanečníci z folklórneho súboru Javorček už 15-tym rokom. V roku 1995 sa totiž konal prvý ročník predvianočný integrovaný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle...“, ktorý pripravili Folklórny súbor Javorček pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava (v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) spolu s Folklórnym súborom Lipa Bratislava. Odvtedy ho mohli vidieť diváci vo vyše 50 mestách a obciach na Slovensku.