Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

V Poznani sa 16. októbra 2008 otvoria brány 19.ročníka veľtrhu cestovného ruchu, ktorý patrí k najväčším svojho druhu v Poľsku. V tomto roku sa tu po prvý raz počas troch dní predstaví so svojou ponukou Bratislavský samosprávny kraj.

 Je tu čas vinobraní, ktoré sa tradične uskutočňujú v mestách a obciach nášho kraja. V tomto roku je však vinobranie v Pezinku výnimočné. Mesto Pezinok slávi 800. výročie prvej písomnej zmienky a 50. výročie organizovania Malokarpatských vinobraní.

Tohoročné oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Bratislavskom kraji, ktoré sa uskutočnia v centre Dolného Záhoria v Stupave od 3. do 5.októbra 2008, budú súčasťou obľúbeného regionálneho podujatia „Slávnosti kapusty - Deň zelá 2008“.

BSK sa zúčastní v dňoch 23.–26.9.2008 medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Otdych/Leisure v Moskve v národnej expozícii Slovenska. Uvedené podujatie sa radí k najvýznamnejším vo svojej kategórii v Ruskej federácii, z toho dôvodu BSK uvítal ponuku hl.m.SR Bratislavy pre spoločnú prezentáciu Bratislavy a Bratislavského kraja. Zámerom prezentácie je nájsť širšie uplatnenie turistických atraktivít a produktov kraja pre ruský trh, ktorý patrí z hľadiska cestovného ruchu k najperpektívnejším.

V auguste 2008 bol ukončený projekt „Stratégia rozvoja CR v BSK na roky 2007-2013“ podporený z nenávratného finančného príspevku EÚ v zmysle JPD NUTS II - Bratislava Cieľ 2. Projekt bol realizovaný za aktívnej účasti partnerov z miestnej samosprávy a podnikateľskej sféry v období jún 2007 - august 2008, zverejnený na pripomienkovanie na web stránke BSK.

Dňa 3. augusta t.r. v španielskej Zaragoze sa uskutočnilo otvorenie svetovej výstavy Expo Zaragoza 2008, ktorá je zameraná na vodu a udržateľné zdroje a potrvá tri mesiace. V expozícii Slovenska sa prezentoval aj BSK, ktorý priamo podporil slovenskú prezentáciu.

Bratislavský samosprávny kraj ako obstarávateľ dokumentu „Stratégia rozvoja cestovného ruchu v BSK na roky 2007-2013“ podporeného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja otvára pripomienkové konanie k návrhu tohto dokumentu.

Bratislavský samosprávny kraj bude súčasťou prezentácie Slovenska počas Národného dňa SR na výstave EXPO Zaragoza 2008.

Oslávte spoločne s obcou Vinosady 800. výročie príležitosti prvej písomnej zmienky o obci. Oslavy sa konajú 28. júna 2008 v areáli ZŠ Vinosady od 14.00 hod. do 24.00 hod.