Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava poškodenej hydroizolácie v sprchách školského internátu Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

„Projektové práce - Zateplenie objektu školy / Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava“

Názov predmetu zákazky : Dodávka a montáž vstupnej brány s elektrickým pohonom do objektu na Javorinskej 7a Bratislava

„Projektové práce - Zateplenie objektu školy / Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava“

Projektové práce / Rekonštrukcia parnej kotolne a modernizácia technológie / Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Názov zákazky: Deň otvorených ateliérov 2018 – propagačné materiály a publicita, tabule na označenie ateliérov ( výroba a tlač ).

Dodávka a montáž klimatizácie tréningového centra o rozlohe 89,02 m˛

Dodávka stravy pre klientov zariadenia a doprava do GAUDEAMUS - ZKR počas zimnej odstávky kuchyne v čase od 24.12. 2018 do 31.12.2018 (8 dní). Predpokladaný počet stravníkov je 20 osôb na deň.

Vystavenie cenovej ponuky na predmet obstarania: „Dodávka a montáž klimatizačných zariadení do práčovne a žehliarne v budove č. 2“ v rámci týchto podmienok:

Predmet zákazky: Nákup mäsových výrobkov