Blindfriendly Pondelok 16. 7. 2018 | Meniny má Drahomír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Gymnázium Ivana Horvátha sa zapojilo do projektu „Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti pre presadenie sa v otvorenom európskom priestore“, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, v rámci ktorého sa vybraní študenti z nášho gymnázia spolu so štyrmi učiteľmi zúčastnili exkurzie po jaskyniach Slovenska v dňoch 30.9. - 2.10. 2015.

V dňoch 4. 10. – 10. 10. 2015 privíta Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava zahraničných účastníkov Európskeho projektu ERASMUS+. Pre študentov a učiteľov zo 6 krajín – Dánsko, Fínsko, Cyprus, Taliansko, Grécko, Španielsko pripravili študenti HA bohatý program.

 Dve župné školy sa zapojili do medzinárodnej súťaže. S návrhom na zapojenie do projektu Festival of Mind, teda medzinárodnej kreatívnej súťaže pre študentov stredných škôl, prišli predstavitelia partnerského regiónu Autonómnej pokrajiny Vojvodina zo Srbska.

 25. septembra 2015 sa konal 9. ročník Európskej Noci výskumníka, festivalu vedy, výskumu a techniky. V tento deň sa vo všetkých metropolách Európskej únie konali zábavné podujatia a prezentácie výdobytkov vedy a výskumu, a to nielen technických vied, ale aj prírodných a humanitných. Na Slovensku podujatie Noc výskumníka prebiehalo v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. Hlavnou myšlienkou tohto ročníka bolo: Veda – budúcnosť Slovenska.

„Puškin! ľúbim ja tvoje stvorenie, Ľúbim Čerkesku vľúbenú, Na klebetníkov tvoje horlenie, I Poltavu pobúrenú, I Onegina, švárneho druha, Hráča s vlnami strastných dňov, Ľúbim obrazy tvojich snov Ligotavých ako dúha.“ (A. Sládkovič: Duchu Puškinovmu)

 Od pondelka sa základné a stredné školy v Bratislavskom kraji aktívne zapájali do prebiehajúceho Európskeho týždňa športu. Dovedna sa zapojilo viac ako 70 škôl z celého regiónu.