Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 30. septembra 2016 sa konal 10. ročník Európskej Noci výskumníkov, ktorého sa aktívne po ôsmykrát zúčastnilo Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave so svojím vedeckým stánkom Školské experimenty v prírodovedných predmetoch.

 Dňa 21. septembra sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave zúčastnila Súťaže mladých módnych tvorcov, kaderníkov, vizážistov a návrhárov Múza jesene v OC Galéria Shopping Košice. Súťaž organizovala agentúra LeRen pod vedením pani Renátky Lenčešovej. Súťažilo sa v tímoch a v kategórii „Študent tím kaderníctvo- vizáž“ obsadili žiaci školy všetky tri prvé miesta:

Bratislavský samosprávny kraj predkladá Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018 v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bratislavský samosprávny kraj predkladá Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Školský internát, Saratovská 26, Bratislava ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej, Jána Jonáša 5, Bratislava v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Študenti štátneho gymnázia v Malackách reprezentovali počas leta Slovensko, Bratislavský samosprávny kraj, mesto Malacky a svoju školu na medzinárodnom podujatí Jiading International Youth Friendship Camp 2016 v Sanghaji.

 dňa 2.júna 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné stretnutie talentovanej mládeže. Pozvánku od primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala dostalo takmer 70 úspešných žiakov základných a stredných škôl a ich pedagógovia.

 Vernisáž Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave v tomto školskom roku už po dvanásty krát organizovala medzinárodnú korešpondenčnú súťaž výtvarných prác s protidrogovou tematikou, pod názvom: „ Život bez drogy “.

Dňa 24. júna 2016 sa uskutočnil už dvadsiaty ročník Veľkého letného karnevalu, ktorý každoročne priláka do ulíc mesta Senec množstvo zvedavcov, ale najmä účastníkov v maskách od výmyslu sveta. Už tradične sa do tejto milej akcie zapojili aj žiaci a učitelia SOŠ v Senci.

 21. júna 2016 prevzalo v Primaciálnom paláci z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva prestížne ocenenie britskej kráľovskej rodiny – Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (Dofe) 20 študentov gymnázia v Malackách. Svojou účasťou ocenených poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil veľké úsilie, ktoré museli študenti stredných škôl vynaložiť, aby túto cenu získali.

 Projektový tím Erasmus+ zo Spojenej školy, Tokajícka 24, participoval na štvrtom nadnárodnom stretnutí v rámci projektu Plánovanie kariéry mladých ľudí, ktoré sa konalo v dňoch 30. 05. – 04. 06. 2016 v Rumunsku. Hosťujúcou školou bolo gymnázium - Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacau, Rumunsko.