Blindfriendly  17. 2. 2019 | Meniny má Miloslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa dostalo finančný dar v hodnote 11-tis. eur.

V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pootvorili klientom okno do sveta počítačov prostredníctvom úspešného projektu podporeného Nadáciou ORANGE s názvom „Cez okno“. Zdravotne a mentálne postihnutí ľudia sú často izolovaní od sveta práce. Je správne, až nevyhnutné poskytnúť im možnosť aktívneho začlenenia sa do spoločnosti a načrtnúť im nový rozmer sebarealizácie pomocou využitia PC a internetu, a tiež zefektívniť trávenie voľného času.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya a Bratislavský samosprávny kraj ako jeho zriaďovateľ vás pozývajú na Tvorivé dielne.

K Vianociam už tradične patrí obdarovanie blízkych, prečo nákup darčekov nespojiť s dobrým skutkom?

Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so Základnou školou v Rusovciach pozýva občanov, rodičov a priaznivcov stolného tenisu na jubilejný 10. ročník integrovaných športových hier v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnia 19. a 20. novembra 2009 (štvrtok, piatok) v telocvični ZŠ v Rusovciach od 9,00 hod. do 12,00 hod.

V súvislosti s výskytom chrípky na území kraja a s možným vypuknutím pandémie zaobstaral Bratislavský samosprávny kraj ochranné rúška.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) získal zdravotné pomôcky pre seniorov Domova sociálnych služieb RAČA s 289 seniormi.

dovoľujeme si vám oznámiť vznik občianskeho združenia „Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike“, pri ktorého zakladaní sa zúčastnila ako zástupkyňa Bratislavského kraja PaedDr. Renáta Balážová (riaditeľka DSS Senec). Občianske združenie je „otvorené“ pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ich zamestnancov a všetkých ľudí, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, prípadne rodičov alebo všetkých, ktorých táto problematika zaujíma.

V rámci zmluvnej spolupráce Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko s Bratislavským samosprávnym krajom, Trnavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR Bratislavou, sa dňa 04.11. 2009 v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami spolkovej krajiny Dolné Rakúsko v oblasti sociálnej politiky.

 Barbara Tomanová je mimoriadne nadaná maliarka s viacnásobným postihnutím, ktorej obrazy môžete vidieť v pražskom dome Hagibor (Ústav sociální péče, Vinohradská 159, Praha 10 - Vinohrady). Výstava je otvorená do 4. decembra 2009 v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.