Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: Zhotovenie a montáž drevených knižničných regálov na mieru.

Názov predmetu zákazky : Naviacpráce súvisiace s rekonštrukciou ubytovacích priestorov v budove Haanova č. 38 – 2. NP.

Nákup pekárskych výrobkov

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov

Nákup diaľkových ovládačov s pevným kódom k závore s elektronikou diaľkového ovládania - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Výmena kotlov v troch pavilónoch školy/Gymnázium Malacky

Zabezpečenie vjazdu do objektu SOŠTAR - zakúpenie závory s audio vrátnikom - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Výmena železných vchodových bráničiek oplotenia budov DSSpKM Bratislava Lipského 13 a 19, Ľ.Zúbka 6

Obstaranie školských lavíc v počte 35 ks a 2 ks učiteľských stolov do priestorov učební SOŠ chemická

Obstaranie prác a materiálu súvisiace s opravou učebne č.227 a učebne odborného výcviku v objekte priestorov SOŠ chemická