Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 V krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala v dňoch 7. – 8. 4. 2016 sa žiaci z Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave umiestnili v odbore Ekonomika a riadenie s prácou „Plytvanie potravinami“ na 1. mieste a s prácou „Spôsoby pomoci znevýhodneným osobám uplatniť sa na trhu práce“ na krásnom 2. mieste.

 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským spolu s piatimi ďalšími krajinami sa stala hlavným účastníkom medzinárodného vzdelávacieho projektu s názvom EUROPE IN LOVE.

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

 Od 1.9.2016 sa budú prví kaderníci vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania v Strednej odbornej škole , Svätoplukova 2 v Bratislave pre zamestnávateľa exNOVO spol.s.r.o. Spoločnosť exNOVO si vybrala našu školu na základe svojho prieskumu v rámci Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja ako školu, ktorá najviac spĺňala jeho požiadavky na kvalitu a široký záber odbornej prípravy a aktivít školy.

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje materiál „Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“ na pripomienkovanie. Prípadné pripomienky zasielajte v termíne do 7.4.2016 do 12.00 hod. na mailové adresy michal.nalepka@region-bsk-sk; jana.dubravkova@region-bsk.sk.

 Dňa 23.marca sa v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici 1 v Bratislave konala zaujímavá akcia. Navštívili nás pracovníčky občianskeho združenia „Šanca pre nechcených“. Toto združenie do dnešného dňa zriadilo na Slovensku 20 Hniezd záchrany - verejných inkubátorov pre nechcených novorodencov, ktoré doposiaľ zachránili 54 detských životov.

V celoštátnom kole Olympiády z anglického jazyka sa na vynikajúcom I. mieste umiestnila Gabriela Kandová, študentka Gymnázia, Ul. 1. mája 8, Malacky.

Gymnázium v Malackách získalo hlavnú cenu v súťaži „Stretnutie s východnou Európou“, ktorá bola súčasťou medzinárodného projektu Spiele der Welt. Ocenenie prevezme škola 16. júna 2016 na oficiálnom vyhlásení výsledkov od zástupcu Ministerstva pre rodinu, mládež, kultúru a šport spolkovej republiky Nordhein – Westfalen v Münsteri - Nemecko.

 Ušľachtilá myšlienka pomoci človeka človeku priviedla žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy v Senci dňa 23. 03. 2016 k dobrovoľnému darcovstvu krvi. S podporou pani riaditeľky Ing. Ľubomíry Hrubanovej sa zasadačka školy stala prechodným pracoviskom mobilnej transfúznej jednotky z Národnej transfúznej služby SR, Ďumbierska 3 v Bratislave.

 Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 13. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 22. marca 2016. Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.