Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Ochrana životného prostredia patrí k častým témam diskusií. Národný projekt „Do práce na bicykli“ sa snaží veľmi konkrétne chrániť prírodu, naučiť spoločnosť šetriť prírodné zdroje a tak prispieť k environmentálnej výchove svojich občanov. Národný projekt „Do práce na bicykli“ tohto roku oslávil svoje tretie výročie. Mesto Senec sa do súťaže zapojilo druhýkrát. Dňa 8. júna 2016 usporiadalo mestské zastupiteľstvo pre všetkých účastníkov i pre verejnosť slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa začalo o 16. hodine na Námestí 1. mája pred MsKS v Senci.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej sa dňa 20. júna 2016 uskutoční II. ročník prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich!, Literatúru si žiaci III. ročníka zapožičali zo školskej knižnice a čítali ju v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.

Dňa 16. júna 2016 (štvrtok) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už šiesty ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

 Tak ako každý rok , tak aj tento rok pri príležitosti MDD Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania pri MsZ v Senci zorganizovala stretnutie žiakov a študentov s primátorom mesta s Ing. Karolom Kválom. Na stretnutí boli ocenení žiaci a študenti seneckých škôl, ktorí reprezentovali svoje mesto i školu v rôznych súťažiach.

 Už po tretíkrát bola Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava zapojená do projektu Naše mesto organizovanej nadáciou Pontis. V tomto roku prišli pomôcť dobrovoľníci z STU, ZUNO Bank, AT&T, PWC, DELL, ACCENTURE a Johnson Controls.

 V pondelok 6. 6. 2016 sa na Gymnáziu Ivana Horvátha uskutočnila beseda s veľvyslancom SR v Indii Žigmundom Bertókom. Besedy sa zúčastnili študenti tretieho ročníka za prítomnosti pani riaditeľky Mgr. Marty Jankovičovej a Ing. Romana Csabaya, riaditeľa odboru školstva, mládeže a športu BSK. Celá akcia bola súčasťou podujatia „Deň SK PRES“, v rámci ktorého sa odohrávajú po celom Slovensku rôzne aktivity ako súčasť verejnej diplomacie VZÚ SR 2016 pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie.

 GENERÁCIA €, súťaž organizovaná Eurosystémom poskytuje už stredoškolákom verný obraz o menovej politike Európskej centrálnej banky a jedinečnú možnosť jej praktickej realizácie. Obchodná akadémia Račianska stála pri zrode tejto súťaže a jej študenti sa zapojili a dosiahli úspechy v každom jej ročníku.

 V rámci 10. ročníka slovensko-rakúskej spolupráce sa študenti štátneho gymnázia Malacky zúčastnili na konferencii v Jazykovom inštitúte Rakúskej armády vo Viedni. Po privítaní náčelníkom inštitútu, plukovníkom generálneho štábu T. Froňkom, študenti prezentovali svoje práce v nemeckom a anglickom jazyku.

 V máji 2016 usporiadala SOŠ na Komenského 27 v Pezinku 11. ročník súťaže v účesovej tvorbe. Zúčastnilo sa jej 6 škôl a 19 súťažiacich z celého Slovenska. Odborná porota v zložení Gitka Pechová (odborná literatúra v oblasti účesovej tvorby, módy a zdravia), Janka Rybárová (oblasť súkromného podnikania v kaderníckych službách) a Janka Markovičová (z firmy Matrix) mala zložitú úlohu. Súťaž bola pomerne vyrovnaná, perfektné témy umožňovali budúcim kaderníčkam a kaderníkom uplatniť zručnosti, fantáziu, znalosť ducha starých čias, súčasnej módy aj „večného“ folklóru.

 Dňa 13.5.2016 sa zúčastnila Stredná odborná škola , Svätoplukova 2 v Bratislave kaderníckej súťaže o „Cenu mesta Pezinok“. Súťaž organizovala SOŠ, Komenského , Pezinok za účasti škôl v rámci Slovenska.