Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR vyhlasuje 15. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím.

 Občianske združenie DOMUS BENE otvorilo v Senci na Slnečných jazerách Juh nový Domov pre seniorov.

 Zaujímavé obrazy maliarky Barbory Tomanovej a výtvarníka Bedřicha Matoušeka oslovujú verejnosť už dlhší čas. Nadácia VÚB podporila sumou 915 € dve ďalšie výstavy v roku 2010 v Prahe; v Židovskom múzeu a v Slovenskom inštitúte.

Ani sme sa nenazdali a medzinárodný projekt „Divadelná terapia pre ľudí s postihnutím - LET’S ACT“, do ktorého sa v októbri 2008 zapojilo aj zariadenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, prehupol do svojej záverečnej časti.

To je cieľom logopedického pracoviska v rámci DSS Rosa v Bratislave, ktoré sa usiluje prekonávať komunikačnú bariéru detí s vývinovou dyzartriou intenzívnou logopedickou starostlivosťou. V zariadení DSS Rosa je 90% detí po detskej mozgovej obrne, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť v dôsledku poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Vývinová dyzartria rôzneho stupňa sa vyskytuje ako sekundárny príznak u troch štvrtín detí s detskou mozgovou obrnou.

prajú tanečníci z folklórneho súboru Javorček už 15-tym rokom. V roku 1995 sa totiž konal prvý ročník predvianočný integrovaný program „Pokoj ľuďom dobrej vôle...“, ktorý pripravili Folklórny súbor Javorček pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava (v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) spolu s Folklórnym súborom Lipa Bratislava. Odvtedy ho mohli vidieť diváci vo vyše 50 mestách a obciach na Slovensku.

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa dostalo finančný dar v hodnote 11-tis. eur.

V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pootvorili klientom okno do sveta počítačov prostredníctvom úspešného projektu podporeného Nadáciou ORANGE s názvom „Cez okno“. Zdravotne a mentálne postihnutí ľudia sú často izolovaní od sveta práce. Je správne, až nevyhnutné poskytnúť im možnosť aktívneho začlenenia sa do spoločnosti a načrtnúť im nový rozmer sebarealizácie pomocou využitia PC a internetu, a tiež zefektívniť trávenie voľného času.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya a Bratislavský samosprávny kraj ako jeho zriaďovateľ vás pozývajú na Tvorivé dielne.

K Vianociam už tradične patrí obdarovanie blízkych, prečo nákup darčekov nespojiť s dobrým skutkom?