Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: „Odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v priestoroch toaliet a stúpacieho zberača v administratívnej budove“

Názov: Maľovanie v budove DSS.

Predmet: " Dvojmiestna štvorkolka VELOUR-X-TRIKE"

Realizácia opravy schodov-vstup do budovy školy, Gymnázium Senecká 2, Pezinok

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať VO zákazky: Výmena PVC podlahy v trakte D - schodište - 3 podlažia s medziposchodím

Názov predmetu zákazky – Termovízne meranie elektrických zariadení - SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava

Výmena ručných ventilov za termostatické ventily a hlavice radiátorov

Predmet zákazky: Elektroinštalačné a dodávateľské práce - dodávka LED osvetlenia a výmena nevyhovujúceho osvetlenia a elektroinštalácie podľa normy STN EN 12464-1, STN EN 12193, STN EN 62262

Predmet zákazky: Mrazené potraviny

„Oprava podzemných hydrantov“ / Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava