Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Gymnázium Alberta Einsteina organizuje 15. februára 2019 v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry krajské kolo súťaže Ruské slovo. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú: https://cloud5.edupage.org/cloud/Krajske_kolo_sutaze__Ruske_slovo.pdf?z%3AEOoc7VeNX%

Študenti Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave sa úspešne umiestnili v kategórii „иностранный язык“ na Medzinárodnej olympiáde mládeže 2018-19, organizovanou VŠE v Moskve. Získali diplomy „Первой степени“ – Mária Uhráková, а „Третьей степени“ – Anabela Rusnáková, Hana Mikulcová a Oliver Mana. Ocenení študenti majú možnosť využiť bezplatné štúdium na VŠE v Moskve.

Gymnázium Alberta Einsteina organizuje 15. februára 2019 v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry krajské kolo súťaže Ruské slovo. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú https://cloud5.edupage.org/cloud/Krajske_kolo_sutaze__Ruske_slovo.pdf?z%3AEOoc7VeNX%2B9QszF6FFUryNBD9l33AoQr8oQMO26WLmc6TJWaS26fldAULlUwu3UH.

Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava realizovala v školských rokoch 2017/18 a 2018/19 projekt Európska kvalita našej školy. Škola získala grant na mobilitu pedagogických pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Mobility sa celkovo zúčastnilo 7 pedagogických zamestnancov (1 člen vedenia školy a 6 učiteľov).

Na jednom z našich župných gymnázií, na Gamči (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava), už aj dnes študujú študentky a študenti nielen z centra Bratislavy ale aj z okolitých obcí Bratislavskej župy. Preto ak vás baví matematika a ste v piatom resp. deviatom ročníku základnej školy, vyskúšajte si podať prihlášku aj na Gamču!

 Dňa 13. decembra 2018 sa 3 študenti zúčastnili celoslovenskej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetín Vianočné inšpirácie v Košiciach. Celkovo 25 študentov súťažilo v 3 témach: Vianočný svietnik, Adventný veniec a Závesná vianočná dekorácia na dvere. Všetci naši študenti sa umiestnili v prvej päťke.

 Dňa 19. decembra 2018 sa na pôde BSK stretli najaktívnejší členovia žiackych školských rád gymnázií a stredných odborných škôl Bratislavského kraja. V školskom roku 2018/2019 išlo v poradí už o druhé stretnutie žiackych školských rád, ktoré umožňujú žiakom demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a participovať na ňom. Legislatívne im to umožňuje zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.5/2018“) zverejňuje výzvu pre oblasť mládež: VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu práce s mládežou na území BSK v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže.

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava, sa od 1. januára 2019 transformuje na Strednú športovú školu, Ostredková 10, Bratislava