Blindfriendly Pondelok 27. 1. 2020 | Meniny má Bohuš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 38. vzdelávací seminár určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: Práca s komunitou

 Dňa 8. júna sme privítali v našom DSS a ZPS pomoc dobrovoľníkov z firmy Lyreco. Podujatie „ Naše mesto 2018 “ zorganizovala Nadácia Pontis.

Už po desiaty rok sme sa opäť zišli na našom podujatí pri príležitosti Dňa otvorených dverí v DSS Báhoň. Privítali sme medzi nami cca šesťsto účastníkov. S mnohými sme sa stretli už viackrát, niektorí nás navštívili prvý krát a boli milo prekvapení.

Turnaj v šípkach

Posledný májový deň sa klienti detašovaného pracoviska DSS HESTIA vybrali do reštaurácie osláviť blížiaci sa deň detí vo veľkom štýle.

 Dňa 24. mája 2018 sa uskutočnilo v našom DSS a ZPS Hrnčiarska ul. Pezinok posedenie obyvateľov pri príležitosti Dňa matiek a otcov.

 9.ročník výstavy umeleckých diel ľudí s mentálnym postihnutím z DSS prof.K.Matulaya Geniálny Amedeo sa niesol v duchu umenia, originality a pozitívnej nálady zo stretnutia. Atmosféru dotvárali samotné priestory výstavy – kaviareň Kafé Scherz, kde si obrazy môžete pozrieť až do konca júla 2018.

08.06.2018 – Výlet do Karpát na Červený kríž ( 8.45 – 15.00) Výlet v spolupráci s dobrovoľníkmi z Hewlett Packard a Nadáciou Pontis, doprava bezbarierovými autobusmi, vhodný aj pre vozíčkárov. Opekačka. 15.06.2018 – Dobrovoľnícky deň s DELOITTE ( 8.00 -15.00) Dobrovoľnícke práce v areáli zariadenia DSS a ZPS Rača (pomoc pri údržbe záhrady a areálu, opekačka a hry s klientami v poobedňajších hodinách) 17.06.2018 – Divadlo TANDEM ( 15.00 -17.00) Divadelné predstavenie v spoločenskej sále DSS a ZPS Rača určené pre klientov, príbuzných a komunitu v Rači. 28.06.2018 – Deň otvorených dverí - záhrada DSS a ZPS Rača ( 14.00 -20.00 ) 1. ročník Dňa otvorených dverí v našom zariadení určený pre klientov, rodinných príslušníkov, komunitu v Rači a širokú verejnosť spojený s kultúrnym programom.