Blindfriendly Pondelok 18. 3. 2019 | Meniny má Eduard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 2. apríl je tým dňom, kedy svet viac počúva o autizme, budovy sa vysvietia na modro, porozpráva sa o tom, čo je pre tieto deti typické a aký je život s dieťaťom s autizmom....v podstate sa informuje verejnosť o tom, že aj títo ľudia sú medzi nami...často to takto končí...málokto si vie predstaviť aké to naozaj je a aké starosti s touto diagnózou prichádzajú....my to ale vieme a tento rok sme to tiež vymysleli na modro....teda...pridali sme sa na modro.... Ale zobrali sme to z inej strany....z tej pozitívnej a zábavnej a veselej...a venovali sme to našim deťom...a ich rovesníkom...a ich rodičom...

 Dňa 10. apríla 2018 sme v dopoludňajších hodinách v našom DSS Hrnčiarska Pezinok zorganizovali brigádu.

 Divadelný súbor Agapé pri Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre získal prvé miesto v zlatom pásme na 21. ročníku krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti Stretnutie s malou Táliou, ktorá sa uskutočnila 14. – 16. marca 2018 v Dome kultúry v Senci.

 Veľká noc sa blíži a klienti z domova sociálnych služieb zažili 23. marca 2018 peknú veľkonočnú atmosféru.

 Fašiangy sa neodmysliteľne spájajú s plesovou sezónou. Fašiangové obdobie je charakteristické veselosťou, zábavou, dostatkom jedla a všemožných nápojov, ktoré sú sprevádzané najmä v rámci mestských fašiangov rôznymi plesmi a bálmi. Rozdiely medzi plesom a bálom nehľadajme, o oboch prípadoch ide o spoločenskú akciu s tancom, na ktorú sa posielajú pozvánky. Odlišný je len pôvod slov. Slovo bál pochádza z latinského ballare (tancovať), ples má pôvod v staroslovanskom slove plesc (tanečník).

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 37. vzdelávací seminár na tému „Význam športu v živote ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov“ ktorý sa uskutoční dňa 28.2.2018 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

 Dňa 15. januára 2018 sme privítali v našom zariadení v DSS a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pezinku dievčatá z odboru kaderníčky zo SOŠ na Komenského ul. v Pezinku Alexandru Schwantzerovú a Veroniku Hrdlovičovú.

 Dňa 13. februára 2018 sme usporiadali pre našich obyvateľov Fašiangové posedenie. Program pre našich seniorov si pripravil spevácky súbor „Obstrléze “ z Pezinka a naši obyvatelia.

Do 31.12.2017 finančný príspevok pri odkázanosti podľa stupňa odkázanosti občana, ktorý poskytovali samosprávne kraje, je nahradený od 1.1.2018 finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorý bude vyplácaný priamo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej iba „MPSVaR SR“). O ten musí písomne požiadať na rozpočtový rok 2018 neverejný poskytovateľ sociálnej služby do 31.1.2018 MPSVaR SR. Výšku príspevku pre jednotlivé stupne odkázanosti ustanovuje príloha č. 6 zákona o sociálnych službách. Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytne obec a samosprávny kraj podľa svojich kompetencií.