Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Odbor zdravotníctva BSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku zdravotníckej starostlivosti a humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.
   

 

 

 Už takmer rok mapuje Bratislavský kraj v rámci projektu Rešpekt pre zdravie zdravotný stav stredoškolákov. Na základe výsledkov robí aj patričné opatrenia. Na školách v pôsobnosti BSK organizuje viaceré športové aktivity, podporuje školské krúžky a žiakov motivuje k športu cez rozličné súťaže. Okrem toho kraj revitalizuje športové areály, ktoré budú prístupné aj verejnosti. V rámci projektu je pripravovaná aj zmena a skvalitnenie stravovania v školských jedálňach.

Prinášame vám rozpisov pohotovostných služieb lekární počas Vianoc a Nového roka v Bratislavskom kraji.

 Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. HOTLINE linka bude v každej nemocnici fungovať 24 hodín denne. Linky začnú fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 hod.

Pri príležitosti Svetového dňa diabetu Zväz diabetikov Slovenska základná organizácia Bratislava 1, 2, 3, Mestská časť Bratislava Staré Mesto a Magistrát hl. m. Slovenska Bratislavy organizuje dňa 19. novembra 2011 o 14.00 Diabetický deň solidarity na Hviezdoslavovom námestí stretnutie občanov Bratislavy, aby sme si pripomenuli závažnosť tohto ochorenia.

 Bratislavský samosprávny kraj po druhýkrát prijal pozvanie spolupracovať so Slovenskou nadáciou srdca na podpore kampane MOST 2011 (Mesiac O Srdcových Témach), ktorý vo štvrtok 29. septembra 2011 vyvrcholí akciou "DEŇ SRDCA".

Bratislavský samosprávny kraj z príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ Vás pozýva na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 21. júna 2011 o 9 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej v Bratislave.

Bratislavský samosprávny kraj a Slovenská pediatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti vás pozývajú 13.apríla 2011 o 13:00 hod. na seminár "Efektívna podpora kardio – metabolického zdravia v prostredí stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja".

Podľa § 20 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zániku platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, vydávanie zdravotnej dokumentácie zabezpečuje lekár samosprávneho kraja.

MZ SR a odbor zdravotníctva BSK upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 62 až § 63 zákona č. 578 / 2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých sú zdravotnícki pracovníci v zdravotníckych povolaniach povinní byť registrovaní v príslušnej stavovskej organizácii.

Úrad BSK oznamuje, na základe rozhodnutí ŠUKL, stiahnutie liekov firmy BAXTER HEALTHCARE pre pírtomnosť endotoxínov v prípravkoch.