Blindfriendly Sobota 19. 1. 2019 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 Tretia májová sobota – 19. mája 2018 – bude opäť patriť múzeám a galériám, ktoré sa už po štrnásty raz zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín pripravujú zbierkotvorné inštitúcie zaujímavé výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, prehliadky a ďalší program vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku.

O poskytnutie dotácie na podporu turizmu sa v roku 2018 zaregistrovalo 88 žiadateľov v celkovej žiadanej sume takmer 1,2 milióna eur. Po kontrole posudzovala odborná hodnotiaca komisia 77 žiadostí. Na podporu turizmu je na tento rok z regionálnej dotačnej schémy vyčlenených 261.442 eur. Podporené projekty v roku 2018 sú orientované do oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky, podpory vodáckeho turizmu, geoturizmu a prírodného dedičstva, vidieckeho turizmu a agroturizmu a podpory historického a kultúrneho dedičstva.

 Srdečne Vás pozývame na XII. ročník Samových hier, ktorými zároveň otvoríme novú turistickú sezónu v Devínskej Novej Vsi. (21. apríla 2018, otvorenie o 13. 30 h výstrelom z dela).

Pozývame Vás na február v znamení lampášových prehliadok večernou Modrou. Vyberieme sa na špacír Dolným predmestím. Dozvieme sa prečo sa Modra volá modrá, kto bol slovenský Exupéry, prečo máme dva evanjelické kostoly hneď vedľa seba a možno nám aj nalejú niečo na zahriatie.