Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

 Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom svojho zastúpenia v Bruseli zorganizoval v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli dňa 10.decembra 2011 vianočné predstavenie „Vianočný príbeh anjela Rafaela“ v podaní Bratislavského bábkového divadla. Predstavenie sa konalo v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli a bolo určené predovšetkým deťom slovenskej komunity žijúcej v Bruseli.

 Predsedovia a primátori regiónov a miest Centrope chcú zlepšiť dopravné prepojenie regiónu. Závery summitu obsahujú konkrétne kroky, smerujúce k vytvoreniu komplexnej Stratégie pre dopravu a infraštruktúru Centrope. Politickému summitu Centrope predsedal vicežupan Ivo Nesrovnal.

 Predstavitelia regiónov susediacich s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) sa zídu na zajtrajšom summite Centrope v kaštieli v obci Tomášov. Ide o pravidelné stretnutie zástupcov regiónov a miest susediacich s BSK z Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

 Dňa 9.11.2011 sa na Úrade BSK uskutočnil seminár „Európa 2020 – regionálne rozvojové stratégie na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti: územie Bratislavského samosprávneho kraja.“

 Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval dňa 21.9.2011 na ihrisku STaRZ-u na Drieňovej ulici v Bratislave v rámci Európskeho týždňa mobility 2011 podujatie s názvom Deň mobility pre ZŠ z regiónu BSK, ktoré je jednou z aktivít medzinárodného projektu PIMMS TRANSFER, financovaného z programu INTERREG IVC.

 Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 rozhodol o nasledujúcich zmenách, ktoré majú okamžitú platnosť:

 V rámci písomnej procedúry rozhodol Monitorovací výbor programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 o predĺžení termínu predkladania projektov do 28. októbra 2011.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom Programu HU-SK v Budapešti organizuje informačný deň ku vyhlásenej 4. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Informačný deň sa uskutoční 5. septembra 2011 o 14:00 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

 Riadiaci orgán – Národná rozvojová agentúra Maďarska v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozície programových manažérov Spoločného technického sekretariátu so sídlom v Budapešti.

 Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko schválil dňa 15.6.2011 na svojom zasadnutí v Neufeld an der Leitha projektovú žiadosť projektu „Za mostom“, ktorú Bratislavský samosprávny kraj, ako vedúci partner projektu spolu s projektovými partnermi MČ Bratislava – Lamač, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Donau Niederösterreich Tourismus, mesto Engelhartstetten a Rakúska spolková krajina Dolné Rakúsko predložili v rámci aprílovej výzvy.