Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

 Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval dňa 21.9.2011 na ihrisku STaRZ-u na Drieňovej ulici v Bratislave v rámci Európskeho týždňa mobility 2011 podujatie s názvom Deň mobility pre ZŠ z regiónu BSK, ktoré je jednou z aktivít medzinárodného projektu PIMMS TRANSFER, financovaného z programu INTERREG IVC.

 Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 rozhodol o nasledujúcich zmenách, ktoré majú okamžitú platnosť:

 V rámci písomnej procedúry rozhodol Monitorovací výbor programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 o predĺžení termínu predkladania projektov do 28. októbra 2011.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom Programu HU-SK v Budapešti organizuje informačný deň ku vyhlásenej 4. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Informačný deň sa uskutoční 5. septembra 2011 o 14:00 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

 Riadiaci orgán – Národná rozvojová agentúra Maďarska v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozície programových manažérov Spoločného technického sekretariátu so sídlom v Budapešti.

 Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko schválil dňa 15.6.2011 na svojom zasadnutí v Neufeld an der Leitha projektovú žiadosť projektu „Za mostom“, ktorú Bratislavský samosprávny kraj, ako vedúci partner projektu spolu s projektovými partnermi MČ Bratislava – Lamač, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Donau Niederösterreich Tourismus, mesto Engelhartstetten a Rakúska spolková krajina Dolné Rakúsko predložili v rámci aprílovej výzvy.

 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi projektu RECOM SK-AT zorganizoval 29.6.2011 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja v Bratislave „Burzu projektových partnerov“ za účasti pozvaných hostí zo všetkých 5 partnerských regiónov – Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Viedne.

 Predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja sa spolu s predstaviteľmi Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. (BID, a.s.) aktívne zúčastňujú od prvej polovice roku 2009 až po súčasnosť študijných pobytov v rámci projektu PIMMS TRANSFER (Transfering actions in sustainable mobility for European Regions).

 Bratislavský samosprávny kraj sa spolu s Trnavským samosprávnym krajom a prihraničnými rakúskymi regiónmi – Burgenland, Dolné Rakúsko a Viedeň aktívne podieľajú na realizácií Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 (CBC SK-AT). Cieľom CBC SK-AT je podporiť vznik znalostného cezhraničného regiónu.

Informačný deň k vyhlásenej tretej výzve Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 sa uskutoční dňa 7. februára 2011 o 9.00 v Kongresovom centre SPU, Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda Andreja Hlinku 38, Nitra.