Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava zateplenia bloku B / Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec

Názov predmetu zákazky : Dodávka a montáž zostavy PRO-Bord 78 1 ks /interaktívna tabuľa s dataprojektorom s krátkou projekciou a mobilným držiakom so zdvihom a elektrickým káblom/ vrátane kompatibilného notebooku

- zapracovanie zmeny v projektovej dokumentácii strešnej krytiny na administratívnej budove divadla na Dunajskej 36, Bratislava - zmena s plechovej krytiny na keramickú a výmena krovu.

Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie / Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok

Oprava exteriérového schodiska hlavného vstupu a výmena vstupných zasklených stien bočných vstupov/ SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava

Úprava priestorov WC – oddelenie LPS I a LPS II

Zakúpenie elektrického konvektomatu s príslušenstvom / Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

výmena vonkajšieho kanalizačného potrubia.

Traktor XDC 140 G s príslušenstvom (olej Mogul, zdvihák traktora, deflektor)

Plynová varný kotol typ KG 85 0 do stravovacej prevádzky