Blindfriendly Štvrtok 15. 11. 2018 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Stredná odborná škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Vás pozýva na Dni otvorených dverí v dňoch: 12. novembra, 4. a 5. decembra 2014 (piatok a sobota) v čase od 8.00 do 14.00 h.

V Trenčíne na výstavisku sa konal už 7. ročník výstavy ovocia:

ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2015 Od 8:00 do 18:00 máme pre teba pripravený program:  Imartrikulácia prvákov  Somelierska show  Prehliadka školy

Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave získala opäť európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "How today's teens R" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca bola ocenená na najvyššej európskej úrovni, čo je pre nás veľkým zadosťučinením a zároveň výzvou, aby sme pracovali čo najlepšie aj naďalej. Spolupracovali sme s partnerskými školami z Francúzska, Cypru, Rumunska a Arménska. Projekt bol zameraný na riešenie problémov, ktoré trápia mladých ľudí. Študenti v zmiešaných tímoch diskutovali, tvorili videá, interaktívne nástenky, prezentácie, príbehy, online časopis a to všetko v anglickom jazyku.

 Štrnásť talentovaných študentov druhého, tretieho a štvrtého ročníka Spojenej školy, Tokajícka 24 odboru odevný dizajn sa zapojilo do fashion show, ktorá sa konala 24.10.2015 v Avion Shopping park v spolupráci s firmou IKEA.

 V poradí štvrté projektové stretnutie sa uskutočnilo 19. – 23. októbra 2015 v Bratislave. Hosťujúcou školou bola Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava.

 Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa dňa 10. novembra 2015 uskutoční Deň otvorených dverí.

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji zvíťazila na celoslovenskej medziškolskej súťaži kynológov v Žiline. Obhájila tak prvenstvo zo súťaži, ktorá sa konala minulý školský rok v Ivanke pri Dunaji. Zámerom súťaženia žiakov študijných odborov agropodnikanie – kynológia je preukázanie zručnosti vo výcviku psov v poslušnosti podľa skúšobného poriadku BH SK.

Na tohtoročnej konferencii eTwinningu sa v dňoch 22.10. - 24.10. 2015 stretlo vyše 500 učiteľov z 33 európskych krajín. Okrem dlhoročných členov Ann Gileran privítala aj učiteľov z takých krajín ako Island, Grónsko, Arménsko, Ukrajina, Lichtenštajnsko, Gruzínsko. Hlavní prednášatelia Najat Vallaud Belkacem - francúzsky minister školstva a David Kerr - expert v oblasti aktívneho občianstva - sa vo svojich príhovoroch vyjadrovali na tému aktivity, úlohy a príležitosti mladej generácie v dnešnej Európe.

 V dňoch 19.10. – 21.10. 2015 sa 28 žiakov a 6 pedagogických pracovníkov zo Strednej odbornej školy S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava zúčastnilo športových dní v meste Traunstein v Nemecku . Škola dlhoročne spolupracuje s nemeckou školou Staatliche Berufsschule v Traunsteine. Práve s týmito žiakmi v týchto dňoch zrealizovali spoločné športové aktivity. Žiaci si zmerali sily v rôznych športových disciplínach pod heslom: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne, a v priateľstve.“ Táto návšteva bola podporená finančným príspevkom nášho zriaďovateľa, Bratislavského samosprávneho kraja, za čo v mene žiakov i pedagógov školy ďakujeme.