Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Kolekcia modelov žiaka 2. ročníka odboru odevný dizajn Spojenej školy, Tokajícka 24, Patrika Machatu bola usporiadateľmi medzinárodnej súťažnej prehliadky mladých módnych návrhárov FASHION GAMES 2015 vybraná do finále, ktoré sa uskutočnilo 22. júna v Prahe.

 Vedenie SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo ako poďakovanie za prácu v školstve pre súčasných i bývalých zamestnancov školy exkurziu pod názvom „ Potulky po Burgenlande“. Program exkurzie bol bohatý a na svoje si prišli milovníci histórie i prírody. Navštívili sme zámok Esterházyovcov v Eisenstadte.

Žiačka 4. ročníka Spojenej školy, Tokajícka 24, odboru reklamná tvorba, Viktória Gulyás , svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti preukázala vytvorením videospotu, ktorým sa zapojila do súťaže vyhlásenej Úradom vlády SR na tému Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015. Získala 3. miesto. Víťazné video si môžete pozrieť: https://www.youtube.com/watch?v=ok3pMcNvE7Q

 Dňa 12. júna 2015 si žiaci Obchodnej akadémie na Nevädzovej ul. č. 3 v Bratislave zrenovovali priestory za aktívnej pomoci 42 dobrovoľníkov zo spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o., a ostatných dobrovoľníkov v rámci najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré organizuje Nadácia Pontis – Naše mesto.

 Dňa 9. 6. 2015 sa na Gymnáziu L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava uskutočnila posledná z troch prednášok v rámci cyklu populárno-náučných prednášok odborníkov zo SAV pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v tomto školskom roku. Cieľom nového projektu Bratislavského samosprávneho kraja a Slovenskej akadémie vied je priblížiť vedu študentom stredných škôl a motivovať ich k záujmu o štúdium na školách prírodovedného a technického zamerania. Posledná prednáška bola spojená aj s oficiálnym ukončením cyklu prednášok za účasti predsedu SAV Pavla Šajgalíka a župana BSK Pavla Freša, ktorí prisľúbili pokračovanie cyklu prednášok aj v školskom roku 2015/2016.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej sa dňa 15. júna 2015 uskutoční I. ročník prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich!, Literatúru si žiaci III. ročníka zapožičali zo školskej knižnice a čítali ju v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.

Dňa 11. júna 2015 (štvrtok) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už piaty ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke. V rámci tohto dňa budú žiaci II. ročníka (celkovo 70 žiakov) obhajovať svoje ročníkové práce, na ktorých mohli pracovať počas celého školského roka.

V dňoch 20. - 23. mája 2015 sa žiaci Gymnázia v Malackách Gabriela Kandová a Viliam Miklovič zúčastnili v sprievode pedagóga štvordňového študijného pobytu v nórskom meste Oslo, ktorý sa konal v rámci opatrenia bilaterálneho fondu programu SK02 „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“, aktivity „Modré školy“ – stredné školy, ktorý organizuje Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu v spolupráci s donorskými partnermi programu Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.

 Dňa 17.5.2015 sa zúčastnila Stredná odborná škola , Svätoplukova 2 v Bratislave na medzinárodnej súťaži Majstrovstvá SR - v účesovej a dekoratívnej tvorbe v Nových Zámkoch.