Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

V dňoch od 10. do 13. januára 2008 sa v brnenskom výstavnom areáli uskutočnil 18. medzinárodný veľtrh priemyslu a cestovného ruchu GO a REGIONTOUR, ktorý patrí k najväčším stredoeurópskym veľtrhom cestovného ruchu s dôrazom na regióny.

Ak ste ešte nestihli navštíviť našich rakúskych susedov v meste Hainburg, v sobotu 22. decembra 2007 máte jedinečnú možnosť. Pri príležitosti vstupu Slovenska do Schengenského priestoru sa uskutočnia plavby loďou po Dunaji Devín – Hainburg zadarmo.

Bratislavský samosprávny kraj sa v dňoch 8. a 9. novembra 2007 zúčastnil veľtrhu kongresového a incentívneho cestovného ruchu na novom výstavisku Nuova Fiera di Roma. 23. ročníka veľtrhu sa zúčastnilo 700 nákupcov z 30 krajín sveta.

Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastní v dňoch 12.-15. novembra 2007 najprestížnejšieho veľtrhu v odvetví cestovného ruchu, Svetovej výstavy cestovného ruchu – World Travel Market v Londýne.

V tomto roku sa Bratislavský samosprávny kraj bude prezentovať prvýkrát na talianskom trhu cestovného ruchu – na veľtrhu BTC, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra v Ríme.

Bratislavský samosprávny kraj sa v dňoch od 12. októbra do 14. októbra 2007 na pozvanie Marszaleka Wojewodztwa Malopolskiego Mareka Nawaru zúčastnil prezentácie v rámci podujatia Dni slovenskej kultúry, ktoré prebiehalo od 5. do 14. októbra t.r.

V dňoch od 22. do 25. septembra 2007 iniciovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch infocestu pre poľskú televíziu TVP3 do Bratislavského kraja.

Vo štvrtok dňa 27. septembra 2007 odštartoval v Stupave týždeň osláv Svetového dňa cestovného ruchu. Podujatie pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Mestským kultúrnym a informačným centrom v Stupave.

Na pozvanie maršálka Mazowieckeho vojvodstva Adama Struzika sa Bratislavský samosprávny kraj zúčastnil prezentácie v dňoch 20.-22.9.2007 v stánku Mazowieckeho vojvodstva na 15.ročníku veľtrhu Targi Turystyczne vo Varšave. Na veľtrhu sa prezentovali vystavovatelia z 59 krajín.

Regionálne podujatie Bratislavského samosprávneho kraja „Otvorenie týždňa osláv Svetového dňa cestovného ruchu“ sa uskutoční vo štvrtok 27. septembra 2007 v Mestskom a kultúrnom informačnom centre v Stupave. Mottom Svetového dňa CR je „Cestovný ruch otvára dvere ženám“, preto sa pozornosť zameriava na ženy podnikajúce, pracujúce a organizujúce aktivity v cestovnom ruchu. V Stupave sa tak stretnú aktérky cestovného ruchu a turizmu z bratislavského regiónu, aby si vymenili skúsenosti, prezentovali svoje aktivity a plány.