Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 So svojím tímom „RC Fajnorka“ ( sedem žiakov 1. a 2. ročníka: Adam Bugyík, Petra Pokorná, Josef Sviták, Vladimír Ihnát, Lukáš Kavický, Oliver Mário Bitto a Juraj Rastislav Jaremenko pod vedením Ing. Gabriela Arbeta ) sme úspešne reprezentovali náš kraj na prvom Slovenskom preteku HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE, t. j. na súťaži „H2AC“, v ktorej študenti dizajnujú a stavajú svoj vlastný model auta na hybridný vodíkovo-elektrický pohon v mierke 1:10, s ktorým následne pretekajú vo vytrvalostnom závode

 Anketa, ktorá vyhodnocuje najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku, pozná svojho víťaza. Titul poputoval do Bratislavy.

 Vo štvrtok 21. apríla 2016 bolo v telocvični OA na Nevädzovej rušno. Osem desiatok študentov druhého ročníka tu na 3. školskom veľtrhu prezentovalo svojich 21 študentských cvičných firiem, ktoré si vytvorili v rámci unikátneho predmetu „podnikateľské zručnosti“. Študenti na hodinách počas roka navrhovali pre svoje firmy originálne logá, tvorili podnikateľské plány, vizitky či katalógy produktov. Čerešničkou na torte bola prezentácia tímu prostredníctvom reklamného videoklipu, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani renomované reálne spoločnosti. Ich práca vyvrcholila prípravou výstavného stánku a prezentáciou na školskom veľtrhu.

Dňa 17. apríla 2016 sa v Temešvári (Timisoara) v Rumunsku konala medzinárodná súťaž v štandardných tancoch WDSF Open Standard.

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 sa vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2016.

 7. apríl sa od roku 1948 oslavuje ako Svetový deň zdravia na počesť vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Tohtoročnou témou je „ Porazme cukrovku,“ pretože cukrovka sa považuje za jednu z epidémii 21. storočia.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava bola hosťujúcou školou medzinárodnej výmeny študentov v rámci projektu „CAREER PLANNING for TEENAGERS”

 Dňa 20.apríla 2016 sa žiaci tretieho ročníka Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave v zložení Nemčovič, Palkovičová Latariya pod vedením p. Chrenovej zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan.