Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dvojnásobný úspech potvrdil opodstatnenosť vzniku Centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Račianskej 105, Bratislava.

 Bratislavský samosprávny kraj spolupracuje už niekoľko rokov s organizáciou JA Slovensko, ktorá vzdeláva mladých ľudí po celom Slovensku v ekonomickej, finančnej a podnikateľskej oblasti.

 Obchodná akadémia Dudova 4 v obvodnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy

Obchodná akadémia Nevädzová 3 v Bratislave si môže pripísať ďalší úspech – v krajskom kole spracovania informácií na počítači získali v disciplíne Wordprocessing – úprava textu na počítači krásne 1. a 2. miesto.

 4. ročník projektu „Živá kniha“ 17. februára 2016 sa už po štvrtýkrát na Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, BA, zaplnila „živá knižnica“ čitateľmi, ktorí sa mali možnosť stretnúť a osobne komunikovať so zaujímavými osobnosťami o ich životných príbehoch, profesii, záľubách...

 V dňoch 12.a 13.2.2016 sa zúčastnila Stredná odborná škola na Svätoplukovej 2 v Bratislave súťaže kaderníkov a vizážistov s medzinárodnou účasťou v Bratislave – Interbeauty Trophy 2016. Súťažili sme v účesovej , dekoratívnej tvorbe a v Body Art-e. Súťaž usporiadala Incheba Expo v spolupráci so Spoločenstvom kaderníkov a kozmetiky Českej republiky. Na tejto súťaži sa zúčastnili študenti, pod vedením majsteriek odborného výcviku Mgr. Andrei Chudej, Bc. Emílie Motyčkovej Emília a Mgr. Kvetoslavy Štetinovej . Žiaci súťažili v nasledovných disciplínach a obsadili tieto miesta:

V školskom roku 2015/2016 OA Dudova 4 v Bratislave organizovala „Krajské kolo“ žiakov stredných škôl vo futsale /SŠFL/. Spoluorganizátorom bola SOŠCH. Súťaž prebiehala od októbra 2015 do februára 2016 v športovej hale „Vlčie hrdlo“.

Obchodná akadémia Nevädzová 3 sa v krajskom kole Spracovania informácií na počítači už tradične umiestnila na popredných miestach – v súťažnej disciplíne Písanie na počítači získala 1. a 3. miesto.

 Riaditeľstvo Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí dňa 2. marca 2016 v čase od 8.00 h – 16.00 h v priestoroch školy na Kostolnej č. 3.