Blindfriendly Sobota 15. 12. 2018 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Nadácia pre pomoc človeku v núdzi a prevenciu kriminality otvorila 1. apríla 2008 v Modre na námestí malú útulnú kaviarničku s názvom Musique Club Galerie, ktorá už vyše roka poskytuje príležitosť umelcom zo znevýhodnených skupín na literárne večery, vernisáže a malé hudobné koncerty. Musique Club Galerie poskytuje priestor predovšetkým tým ľuďom, ktorí by si ho ťažko našli sami na zviditeľnenie uprostred náročnej konkurencie. V kaviarničke sa strieda pri obsluhe hostí päť ľudí s postihnutím, ktorým asistujú dve pracovníčky, ktoré ich jemne, citlivo a s pochopením vedú pri práci tak, že i ľudia s mentálnym postihnutím môžu dnes obstáť v dravej konkurencii.

Občianske združenie Šanca pre nechcených poskytne novú šancu pre seniorov a matky s deťmi. V piatok 26. júna t.r. o 10.00 hod. slávnostne otvorí brány Centra sociálnych služieb Náruč záchrany Senior & Junior na Fedákovej ulici 5 v bratislavskej Dúbravke. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnia aj ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová a predseda BSK Vladimír Bajan.

Petang je hra, ktorá dáva rovnakú príležitosť pre každého, je nenáročná na fyzickú kondíciu a podporuje duševnú vyrovnanosť. Spája ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, handicapu, národnej či sociálnej príslušnosti.Priestor na takéto spojenie vytvoril 10. júna 2009 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA v Modre, v prekrásnych priestoroch Penziónu Harmónia v Modre.

 Zdá sa to neuveriteľné, ale v dňoch od 9. do 10. júna t. r. prebiehal neoficiálne už 25. ročník Športových hier v zariadení Domova sociálnych služieb profesora Karola Matulaya. Hry prešli rôznymi premenami a z malej nenápadnej akcie sa zrodilo tradičné dvojdňové športové podujatie pre mentálne postihnutých ľudí, známe nielen v MČ Dúbravka.

V sobotu 6. júna 2009 o 15,OO hod. sa v Dome kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke uskutoční pri príležitosti 40. výročia vzniku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava Integrovaný program Folklórneho súboru Javorček a bratislavských folklórnych súborov.

Poznáte petang, kolektívnu hru, ktorá pochádza z južného Francúzska? V stredu 10. júna t.r. sa môžete zapojiť do Medzinárodného petangového turnaja, ktorý organizujú Bratislavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA, Modra – Harmónia.

 V utorok 26. mája t. r. o 14.00 hodine sa v priestoroch Slovenského národného múzea na Žiškovej ulici v Bratislave konal krst knihy prác detí z Domova sociálnych služieb Rosa, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Krst knihy bol súčasťou vernisáže výstavy výtvarných prác klientov DSS ROSA a fotografií Jozefa Sedláka a študentov z VŠVU. Výstava potrvá do 31. mája.

V dňoch od 9. do 10. júna t. r. sa koná každoročné podujatie Športové hry, ktoré organizuje Domov sociálnych služieb (DSS) prof. Karola Matulaya. V poradí už 25. ročník dáva opäť šancu ťažšie mentálne postihnutej populácií zapojiť sa do rôznych športových disciplín.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja prijal začiatkom týždňa zástupkyne Stredočeského kraja Zuzanu Stőcklovú, radní pre oblasť sociálnych vecí a Jiřinu Dzamkovu z Kancelárie Hejtmana.