Blindfriendly  17. 2. 2019 | Meniny má Miloslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Céčko - Centrum pre rodinu v kríze už pol roka funguje v Bratislave pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja. Od svojho vzniku má už takmer 130 klientov. Céčko sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do bežného života.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v spolupráci so spoločnosťou IBM organizuje projekt na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Nadácia pre pomoc človeku v núdzi a prevenciu kriminality otvorila 1. apríla 2008 v Modre na námestí malú útulnú kaviarničku s názvom Musique Club Galerie, ktorá už vyše roka poskytuje príležitosť umelcom zo znevýhodnených skupín na literárne večery, vernisáže a malé hudobné koncerty. Musique Club Galerie poskytuje priestor predovšetkým tým ľuďom, ktorí by si ho ťažko našli sami na zviditeľnenie uprostred náročnej konkurencie. V kaviarničke sa strieda pri obsluhe hostí päť ľudí s postihnutím, ktorým asistujú dve pracovníčky, ktoré ich jemne, citlivo a s pochopením vedú pri práci tak, že i ľudia s mentálnym postihnutím môžu dnes obstáť v dravej konkurencii.

Občianske združenie Šanca pre nechcených poskytne novú šancu pre seniorov a matky s deťmi. V piatok 26. júna t.r. o 10.00 hod. slávnostne otvorí brány Centra sociálnych služieb Náruč záchrany Senior & Junior na Fedákovej ulici 5 v bratislavskej Dúbravke. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnia aj ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová a predseda BSK Vladimír Bajan.

Petang je hra, ktorá dáva rovnakú príležitosť pre každého, je nenáročná na fyzickú kondíciu a podporuje duševnú vyrovnanosť. Spája ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, handicapu, národnej či sociálnej príslušnosti.Priestor na takéto spojenie vytvoril 10. júna 2009 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA v Modre, v prekrásnych priestoroch Penziónu Harmónia v Modre.

 Zdá sa to neuveriteľné, ale v dňoch od 9. do 10. júna t. r. prebiehal neoficiálne už 25. ročník Športových hier v zariadení Domova sociálnych služieb profesora Karola Matulaya. Hry prešli rôznymi premenami a z malej nenápadnej akcie sa zrodilo tradičné dvojdňové športové podujatie pre mentálne postihnutých ľudí, známe nielen v MČ Dúbravka.

V sobotu 6. júna 2009 o 15,OO hod. sa v Dome kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke uskutoční pri príležitosti 40. výročia vzniku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava Integrovaný program Folklórneho súboru Javorček a bratislavských folklórnych súborov.

Poznáte petang, kolektívnu hru, ktorá pochádza z južného Francúzska? V stredu 10. júna t.r. sa môžete zapojiť do Medzinárodného petangového turnaja, ktorý organizujú Bratislavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA, Modra – Harmónia.

 V utorok 26. mája t. r. o 14.00 hodine sa v priestoroch Slovenského národného múzea na Žiškovej ulici v Bratislave konal krst knihy prác detí z Domova sociálnych služieb Rosa, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Krst knihy bol súčasťou vernisáže výstavy výtvarných prác klientov DSS ROSA a fotografií Jozefa Sedláka a študentov z VŠVU. Výstava potrvá do 31. mája.

V dňoch od 9. do 10. júna t. r. sa koná každoročné podujatie Športové hry, ktoré organizuje Domov sociálnych služieb (DSS) prof. Karola Matulaya. V poradí už 25. ročník dáva opäť šancu ťažšie mentálne postihnutej populácií zapojiť sa do rôznych športových disciplín.