Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, bola zaradená do projektu „Škola tretieho tisícročia - Vzdelávame pre budúcnosť“. Ako jedna z troch vybraných škôl v rámci Slovenska získala pre ukážkovú tabletovú triedu 22 tabletov.

 Na Obchodnej akadémii, Nevädzová 3 sa 21.4.2016 koná už 3.ročník Veľtrhu cvičných firiem, ktorým si žiaci preveria svoje obchodné a podnikateľské schopnosti, ktoré nadobudli v rámci predmetu Podnikateľské zručnosti.

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre sa každoročne zúčastňuje v odborných súťažiach SOČ. Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov.

 V krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala v dňoch 7. – 8. 4. 2016 sa žiaci z Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave umiestnili v odbore Ekonomika a riadenie s prácou „Plytvanie potravinami“ na 1. mieste a s prácou „Spôsoby pomoci znevýhodneným osobám uplatniť sa na trhu práce“ na krásnom 2. mieste.

 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským spolu s piatimi ďalšími krajinami sa stala hlavným účastníkom medzinárodného vzdelávacieho projektu s názvom EUROPE IN LOVE.

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

 Od 1.9.2016 sa budú prví kaderníci vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania v Strednej odbornej škole , Svätoplukova 2 v Bratislave pre zamestnávateľa exNOVO spol.s.r.o. Spoločnosť exNOVO si vybrala našu školu na základe svojho prieskumu v rámci Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja ako školu, ktorá najviac spĺňala jeho požiadavky na kvalitu a široký záber odbornej prípravy a aktivít školy.

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje materiál „Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“ na pripomienkovanie. Prípadné pripomienky zasielajte v termíne do 7.4.2016 do 12.00 hod. na mailové adresy michal.nalepka@region-bsk-sk; jana.dubravkova@region-bsk.sk.

 Dňa 23.marca sa v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici 1 v Bratislave konala zaujímavá akcia. Navštívili nás pracovníčky občianskeho združenia „Šanca pre nechcených“. Toto združenie do dnešného dňa zriadilo na Slovensku 20 Hniezd záchrany - verejných inkubátorov pre nechcených novorodencov, ktoré doposiaľ zachránili 54 detských životov.