Blindfriendly Sobota 15. 12. 2018 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a jeho miestne združenie vo Vranove nad Topľou pripravuje 14. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím, ktorého cieľom je oboznámiť verejnosť s výtvarným nadaním handicapovaných ľudí.

Dňa 21. mája sa o 9.30 hod. v DSS ROSA uskutočnia jazdecké súťaže určené pre hendikepované deti a dospelých.

 Štvrtok, 6. mája 2009, navštívila Bratislavský samosprávny kraj vojvodkyňa z Norfolku Georgina Susan Fitzalan-Howard, na pôde BSK ju prijal podpredseda kraja Bystrík Hollý.

V dňoch 24.-25.4.2009 sa v Bruseli uskutočnil medzinárodný seminár, ktorý zorganizovala asociácia „8mi deň“ na podporu ľudí trpiacich Dawnovým syndrómom v spolupráci s Regiónom Brusel – Hlavné mesto, ktorý túto neziskovú organizáciu podporuje. Zámerom semináru bolo prezentovať projekt, ktorého cieľom je podpora mladých ľudí trpiacich Dawnovým syndrómom.

Nadačný fond Slovak Telekom zverejnil výzvy v rámci programu podpory projektov pre sociálne znevýhodnených ľudí. Nadačný fond poskytne grant oprávneným užívateľom, ktorí predložia projekt na pomoc cieľovej skupine v rámci stanovených podmienok.

Nadačný fond Slovak Telekom zverejnil výzvu v rámci programu podpory projektov pre mladých ľudí s telesným, mentálnym alebo zmyslovým znevýhodnením. Nadačný fond poskytne grant oprávneným užívateľom, ktorí predložia projekt na pomoc cieľovej skupine v rámci stanovených podmienok.

Pozvánka na odborný seminár. V utorok 7. apríla t.r. sa v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční odborný seminár k problematike násilie v rodinách. Seminár prebehne dopoludnia v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a opäť poobede od 13.30 hod. do 16.00 hod.

Tak ocenila Asociácia zamestnávateľov zamestnávajúcich občanov so zdravotným postihnutím PSC Lepší svet a v tomto roku mu udelila cenu Najlepší zamestnávateľ zamestnávajúci občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku za rok 2008.

Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, pôsobiaci aj na Slovensku, je svojou charitatívnou činnosťou známy na celom svete. Svoju štedrosť potvrdil na začiatku marca, kedy daroval automobil – šesťmiestne vozidlo, ktoré disponuje špeciálnou plošinou určenou pre ľudí na vozíku, Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino.

V dňoch 11.03. a 16.3. 2009 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo diskusné fórum venované oblasti postupov vyplývajúcich zo zabezpečovania sociálnych služieb a napĺňaní potrieb občanov v mestách a obciach regiónu BSK, na ktoré Odbor sociálnych vecí pozval predstaviteľov samospráv regiónu Bratislavského samosprávneho kraja.