Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: Nákup základného vybavenia posilňovne v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Názov predmetu zákazky: Nákup 16ks nočných stolíkov s plastovou odkladacou doskou, kolieska s brzdou, dekor BUK

Názov predmetu zákazky: Profesionálna pračka do 8kg

„Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia do stravovacej prevádzky v budove č. 1 kaštieľ “ v rámci týchto podmienok:

„Vybudovanie chladiaceho boxu s regálmi – vonkajší rozmer 1900 mm x 2400 mm v stravovacej prevádzke v budove č. 1 kaštieľ “

„Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Rekonštrukcia kanalizačných šácht na školskom internáte / Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Úprkova 1, 811 04 Bratislava“

„Projektové práce - Zateplenie objektu školy / Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava“

„Projektové práce - Zateplenie objektu školy / Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava“

„Výmena podlahovej krytiny v spoločenskej miestnosti na mužskom oddelení na poschodí v budove č. 1 kaštieľ “

Názov predmetu zákazky : Kúpa elektrického kompostéra kuchynského odpadu