Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

V celoštátnom kole Olympiády z anglického jazyka sa na vynikajúcom I. mieste umiestnila Gabriela Kandová, študentka Gymnázia, Ul. 1. mája 8, Malacky.

Gymnázium v Malackách získalo hlavnú cenu v súťaži „Stretnutie s východnou Európou“, ktorá bola súčasťou medzinárodného projektu Spiele der Welt. Ocenenie prevezme škola 16. júna 2016 na oficiálnom vyhlásení výsledkov od zástupcu Ministerstva pre rodinu, mládež, kultúru a šport spolkovej republiky Nordhein – Westfalen v Münsteri - Nemecko.

 Ušľachtilá myšlienka pomoci človeka človeku priviedla žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy v Senci dňa 23. 03. 2016 k dobrovoľnému darcovstvu krvi. S podporou pani riaditeľky Ing. Ľubomíry Hrubanovej sa zasadačka školy stala prechodným pracoviskom mobilnej transfúznej jednotky z Národnej transfúznej služby SR, Ďumbierska 3 v Bratislave.

 Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 13. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl s mottom „Tvoríme pre radosť iných“. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 22. marca 2016. Súťaž organizačne zabezpečovala celoštátna komisia vytvorená na SOŠ OS Samuela Jurkoviča.

 V jarnom období už tradične prebieha množstvo súťaží v oblasti kaderníctva a kozmetiky, ktorých sa Stredná odborná škola na Svätoplukovej 2 v Bratislave pravidelne zúčastňuje. Žiakov na súťaže okrem majstrov odbornej výchovy pripravujú aj zamestnávatelia u ktorých žiaci praxujú. Veľmi dobrú úroveň prípravy žiakov na povolanie a úzka spolupráca so zamestnávateľmi prináša škole významné ocenenia na súťažiach odborných zručností.

 V dňoch 16. – 18. marca 2016 sa uskutočnil 22. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Prahe, ktorý už tradične patrí medzi prestížne a ojedinelé akcie vďaka svojej tradícii, kvalite, profesionalite, priateľskému prostrediu a rozvoju vzdelávania mladých. Zúčastnilo sa ho celkovo 120 cvičných firiem z 9 krajín (Česko, Belgicko, Rumunsko, Fínsko, Taliansko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko a Slovensko). Slovensko reprezentovalo celkovo 5 cvičných firiem.

 Už len necelý mesiac zostáva na podanie prihlášky na strednú školu. Deviataci ju musia odovzdať do 10. apríla 2016. Tí z nich, ktorí by chceli využiť výhody duálneho vzdelávania, by sa mali poponáhľať. K prihláške je totiž potrebné doložiť aj potvrdenie od svojho budúceho zamestnávateľa. Od školského roka 2016/ 2017 bude môcť duálne vzdelávanie ponúkať až 298 nových zamestnávateľov. Medzi nimi aj spoločnosť Kaufland, ktorá rozbieha spoluprácu so strednými školami v piatich mestách v Bratislave, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Martine a v Košiciach. Ich žiakom v odbore predavač, pracovník marketingu či obchodný pracovník poskytne platenú prax v rozsahu 50 – 60 % vyučovacích hodín. Okrem toho im firma ponúka aj iné finančné, či nefinančné benefity a garanciu pracovného miesta po skončení školy.

 Bratislavský samosprávny kraj podporuje športové aktivity mládeže, preto v piatok 18. marca na gymnáziu na Hubeného ulici v Bratislave zahájil projekt „SportAnalytik“, ktorým bratislavská župa plánuje testovať individuálne fyzické predpoklady detí pre konkrétny šport. BSK tak nadväzuje na výsledky realizovaného projektu „Rešpekt pre zdravie“ .

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC organizuje sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.