Blindfriendly Streda 16. 1. 2019 | Meniny má Kristína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, pôsobiaci aj na Slovensku, je svojou charitatívnou činnosťou známy na celom svete. Svoju štedrosť potvrdil na začiatku marca, kedy daroval automobil – šesťmiestne vozidlo, ktoré disponuje špeciálnou plošinou určenou pre ľudí na vozíku, Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino.

V dňoch 11.03. a 16.3. 2009 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo diskusné fórum venované oblasti postupov vyplývajúcich zo zabezpečovania sociálnych služieb a napĺňaní potrieb občanov v mestách a obciach regiónu BSK, na ktoré Odbor sociálnych vecí pozval predstaviteľov samospráv regiónu Bratislavského samosprávneho kraja.

V apríli t.r. otvorí Vzdelávacie centrum detskej paliatívnej starostlivosti detského hospicu Plamienok vzdelávací program Sprevádzanie detí a rodín v smútení. Program je určený pre ľudí, ktorí chcú pomôcť iným v ťažkej životnej situácii - strata dieťaťa či iného blízkeho v detskom veku.

Po tom, ako Bratislavský samosprávny kraj koncom minulého roka zvýšil zákonom stanovený finančný príspevok na zabezpečenie sociálnej služby pre občanov s diagnostikovaným autizmom a iným pridruženým postihnutím, najmä psychickým, pristúpili poslanci na svojom februárovom rokovaní k ďalšej pozitívnej zmene vo financovaní v sociálnej oblasti.

MIMÓSIS – prezentácia umeleckých diel dvoch skupín tvorcov: na jednej strane profesionálnych výtvarníkov, na druhej zdravotne znevýhodnených umelcov .

V dňoch 11. – 12.02.2009 sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja konalo pracovné stretnutie zástupcov odborov sociálnych vecí vyšších územných celkov. Na stretnutí sa tiež zúčastnili zástupcovia MPSVR SR, SK 8, ZMOS - u a z odboru sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR.

V dňoch 7. až 13. februára 2009 osemnásťčlenná výprava Slovenského hnutia špeciálnych olympiád dôstojne a veľmi úspešne reprezentovala SR na významnom medzinárodnom športovom podujatí – Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde v USA (Idaho – Boise). Jedenásti športovci s mentálnym a kombinovaným postihnutím získali pre Slovensko pätnásť cenných kovov zo súťaží v zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní a v krasokorčuľovaní.

V utorok 24. februára t. r. sa o 18.00 hod. v Galérii Lepší svet na Osuského ulici v Bratislave uskutoční vernisáž výstavy akademického maliara Prof. Ľudovíta Hološku pod názvom Obrazy.

Dňom 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Účinnosťou tohto zákona sa ruší zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) do 31.12.2008 poskytoval pomoc občanom regiónu, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

Ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli na ulici si počas zimných mesiacov prežijú svoje peklo. Bratislavský samosprávny kraj im počas chladných nocí ponúka strechu nad hlavou, v bratislavskom Lamači na Furmanskej ulici zriaďuje nocľaháreň.