Blindfriendly Štvrtok 15. 11. 2018 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu


 

 

V sobotu 27. júna t. r. sa v priestoroch Sadu Janka Kráľa opäť uskutoční podujatie ,,Ubránili sme sa“ pripomínajúce obliehanie Bratislavy francúzskym cisárom Napoleonom I., ktoré sa udialo v roku 1809. V poradí už 7. ročník historickej pripomienky bitky je určený pre verejnosť a pripomína 200. výročie tejto udalosti. Projekt finančne podporil aj BSK.

 Dňa 5. júla t. r. o 15.00 hodine sa v kostole Sv. Štefana v Stupave koná Prehliadka speváckych zborov. Na podujatie Vás pozývajú Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Mesto Stupava, MKIC Stupava a Rímsko-katolícky úrad Stupava.

Prvý letný deň nám skôr pripomínal príchod jesene, no Nové Mesto (MČ Bratislava), privítalo leto už 13. júna t.r. a počasie im skutočne prialo. Tradičné podujatie, Kultúrne leto, pritiahlo návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia, aby si na brehoch bratislavského jazera Kuchajda vychutnali bohatý program.

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa po druhýkrát uskutočnil Európsky sviatok hudby, ktorého korene sa viažu k 21. júnu 1982 vo Francúzsku. Postupne sa s pribúdajúcimi rokmi rozširuje sviatok hudby do celej Európy, pretože ľudia hudbu milujú a hudba je súčasťou ich života. BSK aj v tomto roku vyzval amatérov i profesionálov, hudobné skupiny i sólistov, hráčov na rôzne hudobné nástroje i spevákov, aby spoločne oslávili hudobný sviatok. V tomto roku sa do Európskeho sviatku hudby zapojili viaceré mestá a obce.

 Aj toto leto sa Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave rozhodli zorganizovať Detskú univerzitu Komenského. Ide už o 7. ročník podujatia, ktoré bolo uvedené prvý krát na Slovensku v roku 2003 z iniciatívy Juraja Kukuru, riaditeľa Divadla Aréna a Františka Gahéra, rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Výstava, ktorá nesie názov Sídelné mestá regiónov krajín V4, je projektom Bratislavského samosprávneho kraja. Už niekoľko rokov šíri informácie o stredoeurópskych krajinách V4 prostredníctvom výstav inštalovaných v rôznych mestách Európy. Tentoraz sa presúva do Maďarského kultúrneho inštitútu v Bukurešti a potrvá do 30. júna t. r.

V dňoch od 12. júna do 14. júna t. r. sa uskutoční 6. ročník Keramických trhov v Pezinku, ktoré prezentujú majstrovstvo výrobcov keramiky rôznych štýlov zo Slovenska aj zahraničia. Podujatie sa uskutoční aj vďaka podpore predsedu BSK Vladimíra Bajana.

 Pod týmto výstižným názvom sa dnes v Bratislavskom bábkovom divadle (BBD) začína v poradí už 3. ročník festivalu s medzinárodnou účasťou. V dňoch od 10.-14. júna 2009 sa v priestoroch BBD uskutoční prehliadka bábkových súborov z krajín susediacich so Slovenskom.

 Stagnáciu divadla LUDUS, výnimočného subjektu s dlhou tradíciou uvádzaniu divadelných a iných foriem dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti a mládež, ktorej svedkami sme najmä v ostatných rokoch, chce Bratislavský samosprávny kraj zastaviť a zvrátiť predovšetkým stabilizáciou priestoru pre jeho pôsobenie. Nájomná zmluva v PKO sa pre LUDUS v júni t.r. totiž končí.

 V Bratislavskom bábkovom divadle sa v dňoch od 10. do 14. júna t. r. koná už 3. ročník festivalu bábkových divadiel Sused je moja najbližšia rodina. Svoju účasť na festivale potvrdili divadlá z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny.